Nieuws

 • USM nu in het Engels beschikbaar

  gepubliceerd op 18 november 2020

    Vanwege de toenemende belangstelling uit het buitenland is USM nu ook in het Engels beschikbaar. Het USM-boek is vertaald en als web-boek gepubliceerd. Ook de USM-trainingen zijn in in het Engels beschikbaar. Volgende week vindt de eerste Engels

 • Gemeente Utrecht past USM toe bij inrichting uniforme werkwijzen

  gepubliceerd op 21 oktober 2020

    Gemeente Utrecht zit in een transitie naar een cloud-omgeving en een regie organisatie. De nieuwe afdeling DomstadIT hanteert agile technieken en streeft naar uniforme werkwijzen die bijdragen aan een voorspelbare dienstverlening. DomstadIT zet

 • Presentatie MicroGames voor USM-onderwijs

  gepubliceerd op 19 oktober 2020

  Bij het ontwikkelen van nieuwe USM-leermiddelen voor het ITSM-onderwijs is de hulp ingeroepen van deskundigen uit de wereld van de gaming. De ontwikkelaars demonstreren binnenkort de eerste resultaten. Terwijl de USM-lesstof nog wordt uitgewerkt zijn d

 • Humanitas zet USM in

  gepubliceerd op 14 oktober 2020

  Humanitas DMH is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie. Meer dan 1.400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3.300 mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Humanitas past USM toe bij de or

 • DNB aan de slag met USM

  gepubliceerd op 4 augustus 2020

  DNB – De Nederlandsche Bank – is de centrale bank van Nederland. De Bank heeft het Nederlandse monopolie op de uitgifte van bankbiljetten en heeft een controlerende taak voor de Nederlandse financiële sector. DNB zet USM in voor het managen van organis

 • Handreiking “Implementatie DIZRA m.b.v. USM”

  gepubliceerd op 1 juli 2020

  De handreiking “Implementatie DIZRA m.b.v. USM” is een initiatief in de architectuurcommunity van het Informatieberaad Zorg en heeft betrekking op de samenwerking van zorgorganisaties bij de toepassing van DIZRA: het afsprakenstelsel voor gegevensuitwi

 • USM-portal uitgebreid met interactieve glossary

  gepubliceerd op 18 juni 2020

  Het kennisplatform USM-portal is nu verrijkt met een interactieve glossary. Een uitgebreide definitielijst is door de hele portal heen actief gemaakt, door bij alle termen uit die lijst de definitie te tonen in een tooltip: een pop-up met de definitie,

 • Agar Holding past USM toe

  gepubliceerd op 3 mei 2020

  Agar Holding levert een compleet pakket producten en diensten op het vlak van betonmortel, droge mortel, betonwaren en zand/grind aan klanten door heel Nederland. Het hoofdkantoor van de holding is gevestigd in Hengelo (Ov). Tot de AGAR Holding BV beho

 • Joulz aan de slag met USM

  gepubliceerd op 3 mei 2020

  Joulz is een netwerkbedrijf dat vooral in de randstad actief is, en ontstond toen door een wetswijziging netbeheerbedrijven werden afgesplitst van nutsbedrijven. Joulz was oorspronkelijk onderdeel van netbeheerder Stedin en is in 2019 overgegaan naar 3

 • 13 USM-coaches gecertificeerd

  gepubliceerd op 2 mei 2020

  In april zijn 13 USM-experts gecertificeerd als USM-coach. Zij zijn opgenomen in het Register van USM-coaches. Met de groeiende belangstelling voor USM ontstond ook een toenemende vraag naar ondersteuning bij de invoering van USM. Stichting SURVUZ cert

 • SaNS Expertisecentrum past USM toe

  gepubliceerd op 5 maart 2020

  Het SaNS Expertisecentrum beheert en vernieuwt het studenteninformatiesysteem (SIS) van enkele Nederlandse instellingen van Hoger Onderwijs. Ruim 100.000 studenten en bijna 10.000 docenten en andere medewerkers maken gebruik van dit SIS. SaNS-EC gaat U

 • Nieuw: USM-puzzel

  gepubliceerd op 19 februari 2020

  Klik op het plaatje om naar de USM-puzzel te gaan… De meeste practise-gebaseerde management frameworks beschrijven een groot aantal nuttige werkwijzen, maar ze missen de structuur om deze werkwijzen in uw lokale serviceorganisatie te managen met een

 • Politie Antwerpen gebruikt USM voor Facility Management

  gepubliceerd op 31 januari 2020

  De Politiezone Antwerpen gebruikt al sinds 2018 de USM-methode voor het stroomlijnen van de werkzaamheden van de Facility-organisatie. Na een initiële bepaling van de volwassenheid van de organisatie, startte de organisatie een verbeterprogramma gerich

 • Máxima Medisch Centrum gebruikt USM

  gepubliceerd op 24 december 2019

  Het Máxima Medisch Centrum (MMC) is het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant, gevestigd in Eindhoven en Veldhoven, met ca 3.000 medewerkers. MMC biedt basiszorg, maar is daarnaast ook een topklinisch ziekenhuis waar veel wetenschappel

 • De Zorggroep (Limburg) aan de slag met USM

  gepubliceerd op 18 december 2019

  De Zorggroep biedt verpleging en verzorging aan iedereen in Noord- en Midden-Limburg, van jong tot oud, met diverse woon- en zorgcentra, maar ook zorg bij cliënten thuis. De Zorggroep volgt de USM-methode bij het inrichten van een shared service center

 • Nieuwe USM white paper: “ESM – de nieuwe melkkoe”

  gepubliceerd op 13 december 2019

  Softwareleveranciers ontdekken hand-over-hand een nieuwe melkkoe: het labelen van hun tool als ESM-tool, waardoor nieuwe omzet aan de horizon gloort. Trap er niet in… en al helemaal niet als je geen servicemanagementarchitectuur en een bijbehorend mana

 • Mbo start met ontwikkeling USM-leeromgeving

  gepubliceerd op 3 december 2019

  Mbo-docenten ICT krijgen met ingang van 2020 te maken met de nieuwe kwalificatiedossiers ICT Support en IT systems and devices. Hierin zijn richtlijnen opgenomen voor ICT-beheer c.q. servicemanagement. Tegelijkertijd zijn er nieuwe versies van de frame

 • DICTU gaat USM toepassen

  gepubliceerd op 3 december 2019

  DICTU, de Dienst ICT Uitvoering, is één van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. DICTU ondersteunt de primaire processen van de ministeries van EZK en LNV, inclusief de uitvoeringsorganisaties. Daarnaast levert DICTU ICT-dienstverlen

 • Integratie van ondersteunende diensten volop in de belangstelling van de zorg

  gepubliceerd op 25 november 2019

  Nieuwegein, vrijdag 22 november 2019 Integratie van ondersteunende diensten staat volop in de belangstelling: iedere euro moet in de zorg naar de primaire taken toe, dus van de ondersteunende diensten wordt verwacht dat zij maximaal efficiënt bijdragen

 • BAT Niemeijer voert USM in

  gepubliceerd op 13 november 2019

  BAT Niemeijer heeft besloten de USM-methode te hanteren voor de verbetering van werkwijzen in haar IT-beheerorganisatie. USM wordt gebruikt voor het (her)structureren van de organisatie. BAT Niemeijer volgt daarvoor o.a. een USM-training. Via de gebrui

 • Themamiddag “Integratie van ondersteunende diensten in de zorg”

  gepubliceerd op 11 oktober 2019

  Stichting SURVUZ en Humanitas DMH organiseren een themamiddag, waarin je ontdekt hoe je USM kunt inzetten voor een betere integratie en samenwerking tussen de interne ondersteunende diensten van een zorginstelling. Dit probleem speelt zo vaak, dat een

 • Effecta voert USM in

  gepubliceerd op 7 september 2019

  Effecta, specialist op het gebied van klantcontact & technologie, past de USM-methode toe bij het inrichten van haar (gefuseerde) serviceorganisatie, het verder verbeteren van haar services, en voor de aantoonbare compliance met externe normen zoal

 • Nieuwe hbo-readers over ITIL, ASL en BiSL

  gepubliceerd op 12 augustus 2019

  Stichting SURVUZ heeft i.s.m. Inform-IT, Kenniscentrum voor Servicemanagement, drie nieuwe readers gepubliceerd, in aanvulling op de eerder gepubliceerde reader over DevOps. De readers beschrijven de basics van zowel USM als het betreffende best practi

 • Hogeschool Rotterdam neemt USM op in ICT-onderwijs

  gepubliceerd op 11 juni 2019

  Met ingang van komend studiejaar krijgen ICT-studenten aan de Hogeschool van Rotterdam les in de USM-methode. De hogeschool maakt daarbij gebruik van de digitale USM-leeromgeving die door Stichting SURVUZ beschikbaar wordt gesteld, voor de opleiding Bu

 • Nieuwe publicatie “Laat DevOps slagen met USM”

  gepubliceerd op 11 juni 2019

  Stichting SURVUZ heeft i.s.m. Inform-IT, Kenniscentrum voor Servicemanagement, een nieuwe online publicatie uitgebracht over DevOps. DevOps is een populaire practice voor het ontwikkelen en beheren van nieuwe software. Het belangrijkste kenmerk van Dev

 • Abiant voert USM in

  gepubliceerd op 31 mei 2019

  Abiant is één van de grootste uitzendorganisaties van Noord-Nederland, met een netwerk van kantoren in Groningen, Friesland en Drenthe. Abiant zet USM in voor de verbetering van de services en rapportages en het verhogen van klanttevredenheid, door o.a

 • ICTivate voert USM in

  gepubliceerd op 31 mei 2019

  ICTivate werkt aan de invoering van USM. ICTivate is één van de MSP’s die USM hebben ontdekt als een effectief instrument voor het verbeteren van hun dienstverlening. Gevestigd in Echt, Limburg, ondersteunt ICTivate klanten in verschillende branches, m

 • Vertimart past USM toe

  gepubliceerd op 7 mei 2019

  Vertimart, leverancier van software in de markt van voor tandheelkunde en mondhygiëne, hanteert USM voor de verbetering van haar dienstverlening. Vertimart gebruikt USM concreet voor het maken van betere afspraken met klanten en voor het verbeteren van

 • TNO-GDN voert USM in

  gepubliceerd op 6 mei 2019

  De sectie GDN van TNO werkt aan de invoering van de USM-methode voor haar ICT-organisatie, voor het (her)structureren van de organisatie, het standaardiseren van de processen en de werkwijzen, en voor het verbeteren van de servicerapportages. In het ve

 • GTS Online voert USM in

  gepubliceerd op 1 mei 2019

  GTS-Online selecteert USM als de methode voor het standaardiseren van haar processen workflows, en het verbeteren van de werkwijzen. GTS Online verwacht hiermee eenvoudiger in staat te zijn te voldoen aan compliancy-eisen. Via de gebruikerscommunity he

 • Basalt Revalidatie past USM breed toe

  gepubliceerd op 1 mei 2019

  Basalt is een zorginstelling voor revalidatiebehandelingen, met ca 1.200 medewerkers. Basalt werkt vanaf begin 2019 aan de toepassing van de USM-methode voor zowel IT als voor de facilitaire omgeving, ondersteund door een FMIS. Via de gebruikerscommuni

 • Zorggroep Drenthe adopteert USM

  gepubliceerd op 1 mei 2019

  Zorggroep Drenthe past sinds eind 2018 de USM-methode toe in haar ICT-afdeling. Na een training van de leden van het ICT-team richt Zorggroep Drenthe haar werkwijzen nu in o.b.v. de templates van de USM-methode. Via de gebruikerscommunity heeft Zorggro

 • Openbaar Onderwijs Groningen kiest voor USM

  gepubliceerd op 25 april 2019

  De afdeling IT/ I&A van Openbaar Onderwijs Groningen heeft USM gekozen voor haar project ‘Integrale Servicedesk’. De gestructureerde benadering om processen, werkwijzen en dienstverlening onder controle te krijgen en te kunnen vertalen in een Integ

 • Prodin Business Solutions gebruikt USM voor Service Support

  gepubliceerd op 1 maart 2019

  Medio 2018 adopteerde Prodin Business Solutions de USM-methode voor haar Service Support team. Na de start met een tweedaagse training voor de medewerkers leerde de organisatie op eigen kracht stap voor stap de werkwijzen te verbeteren. Elise van Maars

 • RENDO kiest voor USM

  gepubliceerd op 15 mei 2018

  RENDO, een onafhankelijke regionale netbeheerder in Meppel, kiest voor de USM-methode om haar werkzaamheden verder te stroomlijnen, en een impuls te geven aan haar innovatief vermogen.

 • OTRS gecertificeerd als USM-compliant tool

  gepubliceerd op 10 april 2018

  De Stichting SURVUZ werkt met haar Productpartners aan het verder optimaliseren van de meest gangbare managementtools, om de workflows van USM beter te kunnen ondersteunen. De tweede tool die voor de USM-audit is geslaagd is OTRS. De audit vindt plaats

 • AKSI Automatisering kiest voor USM

  gepubliceerd op 4 april 2018

  AKSI Automatisering heeft gekozen voor de USM-methode, bij het inrichten van haar werkzaamheden. Sinds 1997 houdt AKSI Automatisering zich bezig met alles wat zich rondom werkplekken en (inter-)netwerktoepassingen beweegt. AKSI heeft vestigingen in Gro

 • Nieuwe leermiddelen voor hbo en mbo

  gepubliceerd op 23 maart 2018

  Stichting SURVUZ faciliteert de ontwikkeling van vernieuwde lesprogramma’s voor zowel hbo als mbo, voor ICT- en overige facilitaire opleidingen. De eerste hogeschool heeft deze aanpassing al in praktijk gebracht in het lopende studiejaar. Overige hoges

 • USM op Zorg & ICT

  gepubliceerd op 22 maart 2018

  Stichting SURVUZ presenteert op de beurs Zorg & ICT de laatste ontwikkelingen op het gebied van servicemanagement-systemen. De zorg is een vakgebied waarin grote behoefte bestaat aan eenvoudig leerbare, goedkope en effectieve oplossingen voor de in

 • GroupeOPEN kiest voor USM

  gepubliceerd op 2 maart 2018

  Groupe OPEN, een all-round dienstverlener in de ICT infrastructuur beheersector (managed services & consultancy) heeft gekozen voor de toepassing van USM bij de inrichting van haar beheerwerkzaamheden. Vanaf eind 2017 hanteert Groupe OPEN de USM-me

 • KleurrijkWonen kiest voor USM

  gepubliceerd op 27 februari 2018

  Woningcorporatie KleurrijkWonen in Tiel heeft voor de werkwijze van haar interne IT-organisatie (ca 20 mdw) gekozen voor de toepassing van USM. De toepassing van USM begon in januari 2018 met een training voor de interne medewerkers.

 • USM op Trends in Tooling / Service Manager Dag

  gepubliceerd op 4 februari 2018

  De jaarlijkse Service Manager Dag is uitgebreid met Trends in Tooling. Het evenement biedt op 22 maart in Den Bosch de gelegenheid aan de Stichting SURVUZ om de bezoekers bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van servicemanagements

 • USM op NIOC 2018

  gepubliceerd op 31 januari 2018

  NIOC 2018 staat voor ‘Beleef ICT onderwijs’. Laat je inspireren, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. Op het NIOC congres 2018, in Leeuwarden, presenteert Hogeschool Windesheim hoe zij USM inzet in haar ICT-onderwijsprogramma. Deelnemers aan de sess

 • Amaris Zorggroep kiest voor USM

  gepubliceerd op 27 januari 2018

  Amaris Zorggroep biedt thuiszorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland. Amaris past sinds augustus 2017 de USM-methode toe voor haar interne IT-afdeling en heeft meteen de eerste stappen genomen om ook Gebo

 • ZINN Zorg kiest voor USM

  gepubliceerd op 27 november 2017

  ZINN Zorg is dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand. ZINN hanteert sinds eind 2017 de USM-methode voor haar interne IT-organisatie en breidt stapsgewijs de scope uit naar de rest van de facilitaire organi

 • FM- en gebouwbeheerders maken kennis met USM

  gepubliceerd op 14 november 2017

  De stichting SURVUZ introduceert voor de tweede keer de USM-methode op de Vakbeurs Facilitair & Gebouwenbeheer. Bezoekers kunnen op de stand van SURVUZ uitgebreid informatie krijgen over de manier waarop managers van support-organisaties (facility

 • Introductie USM op de beurs Infosecurity.nl

  gepubliceerd op 20 oktober 2017

  Op de beurs Infosecurity en Data & Cloud Expo kunnen belangstellenden een presentatie bijwonen van de wijze waarop de USM-methode structurele ondersteuning biedt voor security (en natuurlijk ook voor de andere kwaliteitsaspecten van de informatievo

 • Instelling toezicht op inkoop stimuleert behoefte aan

  gepubliceerd op 19 oktober 2017

  Er is een scherp onafhankelijk toezicht nodig op de inkoop van facilitaire diensten om medewerkers te beschermen tegen onverantwoordelijke transacties. Zo’n toezicht kan ondergebracht worden bij een Autoriteit Verantwoordelijke Inkoop (AVI), vergelijkb

 • Introductie USM op Zorg & Facilitair 2017

  gepubliceerd op 16 oktober 2017

  Facility management neemt binnen ziekenhuizen en zorginstellingen een strategische positie in waarmee op tal van  aandachtsgebieden waarde wordt gecreëerd. Voor de organisatie, medewerkers en patiënten of bewoners. De USM-methode kan daarbij van groot

 • Past uw FMIS wel bij uw managementsysteem?

  gepubliceerd op 14 oktober 2017

  Serviceorganisaties halen vaak een beperkt rendement uit de tools waarmee ze hun werkzaamheden managen. Meestal betalen ze veel voor functionaliteit die ze niet gebruiken, en maken ze beperkt gebruik van de wél beschikbare functionaliteit. Bovendien sc

 • Overheidsdatacenter Noord: terugblik op de USM-methode

  gepubliceerd op 2 oktober 2017

  Overheidsdatacenter Noord (ODC-Noord) heeft sinds medio 2016 gekozen voor de USM-methode, als raamwerk voor het inrichten van de beheerorganisatie. ODC-Noord is onderdeel van de Shared Service Organisatie Noord (SSO-Noord) en biedt op dit moment een sc

 • Nieuwe USM-partner: Durron Management

  gepubliceerd op 2 oktober 2017

  Durron Management is een adviesorganisatie met een breed scala aan diensten: Interim management, Organisatieadvies, Procesmanagement en Verandermanagement o.b.v. de USM-methode. Durron Coaching vult dat spectrum aan met trainingen, workshops, seminars

 • Datasur Suriname adopteert de USM-methode

  gepubliceerd op 2 oktober 2017

  Datasur kiest voor USM voor het verder professionaliseren van haar dienstverlening. Als onafhankelijke dochteronderneming van Telesur (Paramaribo) richt Datasur zich op de professionele hostingsmarkt in Suriname. Met hun eigen datacenters bedienen ze h

 • Nieuwe USM-partner: EasyNow

  gepubliceerd op 19 juni 2017

  EasyNow is een adviesorganisatie die zich bezig houdt met gedragsbeïnvloeding in organisatieverbeterprojecten. Als product hanteert EasyNow daarbij OBM – Organizational Behavior Management. Voor USM heeft EasyNow de training USM Gedragsmanagement met O

 • Clientele (Mproof) gecertificeerd als USM-compliant tool

  gepubliceerd op 19 juni 2017

  De Stichting SURVUZ werkt met haar Productpartners aan het verder optimaliseren van de meest gangbare managementtools, om de workflows van USM beter te kunnen ondersteunen. De eerste tool die (cum laude) voor de USM-audit is geslaagd is Clientele van M

 • Nieuwe USM-partner: Mproof

  gepubliceerd op 14 juni 2017

  Mproof richt zich op het ontwikkelen van geavanceerde Service Management-software (Clientele), en op het begeleiden van serviceorganisaties. Samen met de klant optimaliseert Mproof de processen van de organisatie voor een uniforme werkwijze. Met het ad

 • Nieuwe USM-partner: MindCampus

  gepubliceerd op 24 mei 2017

  MindCampus is een modern mediabedrijf uit Amsterdam. MindCampus levert mediaproducten die oplossingen bieden en doelstellingen realiseren in twee focusgebieden: human resources management en facility management. Met respectievelijk F-Academy en F-Facts

 • Nieuwe ISO41000-norm Facility Management

  gepubliceerd op 7 april 2017

  De eerste twee delen van de ISO41000-familie Facility Management zijn gepubliceerd: [1] ISO41011 Vocabulary.  Dit deel definieert de terminologie in de standaard. Zie de preview. [2] ISO41012 Guidance on strategic sourcing and the development of agreem

 • Nieuwe USM-partner: Possible

  gepubliceerd op 30 maart 2017

  Possible opleiding en training is een ervaren praktijkopleider die facilitaire professionals helpt zich continu te ontwikkelen met de nieuwste praktijkkennis, die zij direct kunnen toepassen in hun werk. Door haar persoonlijke werkwijze biedt Possbile

 • Kompas voor de facilitaire regieorganisatie

  gepubliceerd op 28 maart 2017

  De regieorganisatie is niet meer weg te denken uit het facilitaire werkveld. Veel organisaties passen dit organisatiemodel in meer of mindere mate al toe, terwijl anderen zich mogelijk oriënteren op introductie van regievoeren en uitbesteden. De vraag

 • Nieuwe USM-partner: Consonante Communicatie

  gepubliceerd op 16 februari 2017

  Consonante Communicatie heeft al meer dan 30 jaar ervaring met het verbeteren en professionaliseren van communicatie in alle denkbare organisaties. Voor dat doel heeft Consonante de methode Tekststrategie ontwikkeld: nadenken en keuzes vastleggen vóórd

 • Nieuwe USM-partner: Naboek

  gepubliceerd op 14 februari 2017

  Naboek is het bedrijf van Jan de Vries, een zeer ervaren trainer. Met Naboek krijgt SURVUZ er een partner bij met 30 jaar ervaring in de IT, met veel kennis op het gebied van frameworks en methodes, en met een groot netwerk. Naboek werkt als trainer re

 • Nieuwe USM-partner: PRO468

  gepubliceerd op 13 februari 2017

  PRO468 is USM-productpartner geworden met het product “ProJuze voor USM”. Met ProJuze voor USM krijgt de USM-gebruiker de beschikking over de volgende zaken en mogelijkheden: de officiële USM-procesdefinities en -workflows, eventueel aangevuld met USM-

 • USM-webinar

  gepubliceerd op 13 februari 2017

  Stichting SURVUZ heeft de kennis van 30 jaar servicemanagement samengebracht in de praktische USM-methode. Wie een korte introductie over USM wil bijwonen kan deelnemen aan het webinar op 17 februari, 14:00-15:00 uur. Je krijgt dan in korte tijd een in

 • Nieuwe USM-partner: Lerio

  gepubliceerd op 9 februari 2017

  Lerio is een opleidingsorganisatie met een uitgebreid aanbod aan eindgebruikerstrainingen, van beginners tot ervaren gebruikers. Lerio hanteert een combinatie van verschillende leervormen: Klassikaal, Individueel en Online trainingen. Daarbij werkt Ler

 • Nieuwe USM-partner: IT Management Group

  gepubliceerd op 7 februari 2017

  IT Management Group is specialist op het gebied van de inrichting en optimalisatie van IT-organisaties en projectorganisaties. Met het USM-partnerschap met de Stichting SURVUZ breidt IT Management Group haar portfolio voor deze doelgroep verder uit met

 • Nieuwe USM-partner: GPDI

  gepubliceerd op 7 februari 2017

  Gommans Proces Design & Innovatie (GPDI) heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het professionaliseren en optimaliseren van ICT- en andere facilitaire organisaties. Met het adopteren van de USM-methode breidt GDPI haar portfolio voor die doelgroep u

 • Overheids Datacenter Noord kiest voor USM

  gepubliceerd op 1 februari 2017

  De Rijkoverheid heeft 4 uiterst geavanceerde datacenters ingericht voor de ondersteuning van overheidsinstellingen. Het Rijk brengt daarmee het aantal datacenters terug van 64 oude naar 4 nieuwe en voegt daarmee de ict-infrastructuur van meerdere minis

 • USM biedt grote kansen aan facilitaire wereld

  gepubliceerd op 1 februari 2017

  Nederland is de bakermat van het methodisch werken in dienstverlenende organisaties. De laatste ontwikkeling op dat gebied (de USM-methode: Universeel Service Management) belooft veel goeds voor facilitaire organisaties en andere (primaire) dienstverle

 • Koninklijke Visio gebruikt USM voor Facilitair Beheer

  gepubliceerd op 1 februari 2017

  Medio 2016 adopteerde Koninklijke Visio de USM-methode voor de organisatie en besturing van haar Facility Services organisatie. Na de start met een tweedaagse training voor de facilitaire medewerkers leert de organisatie onder aansturing van een intern

 • USM op de Vakbeurs Facilitair & Gebouwenbeheer

  gepubliceerd op 21 januari 2017

  Voor het eerst biedt de Vakbeurs Facilitair een presentatie over het managementsysteem van de facilitaire dienstverlener. Op 25 januari, om 14:30 in zaal 5, kunnen bezoekers een presentatie bijwonen over de USM-methode, het standaard managementsysteem

 • Boek “De USM-methode” is nu beschikbaar

  gepubliceerd op 16 januari 2017

  Het boek ‘De USM-methode’ is op 16 januari verschenen en staat meteen volop in de belangstelling. Een gestructureerde benadering van een serviceorganisatie baant de weg naar service excellence en daarmee naar tevreden klanten. Met welke structuur komt

 • USM op het event Facility For Future 2017

  gepubliceerd op 10 januari 2017

  Facility for Future 2017 is hét inspiratie-event voor het faciitaire domein. Het event is een activiteit van FMN, de onafhankelijke beroepsvereniging voor het facilitaire domein, samen met tal van andere partijen uit het vakgebied Facility Management.

 • Eerste SURVUZ Partnerdag

  gepubliceerd op 17 december 2016

  De Stichting SURVUZ beheert de USM-methode. Op de Partnerdag komen partners van SURVUZ bijeen, om de vorderingen rond USM te bespreken en de samenwerking verder te ontwikkelen. Voor meer informatie over de SURVUZ Partnerdag stuurt u uw vraag via het co

 • Meetup ICT Architecten Noord-Nederland bespreekt USM-architectuur

  gepubliceerd op 10 mei 2016

  Patterns voor een service-architectuur. Wat kan architectuur bijdragen aan de vermarkting van kennis? In 5 jaar tijd is het aantal zzp’s van 800.000 gestegen naar boven het miljoen. De ontkoppeling tussen werkgevers en werknemers neemt steeds verder to