Amaris Zorggroep biedt thuiszorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland.

Amaris past sinds augustus 2017 de USM-methode toe voor haar interne IT-afdeling en heeft meteen de eerste stappen genomen om ook Gebouwenbeheer onder de scope van de USM-werkwijze te brengen.