Het boek 'De USM-methode' is op 16 januari verschenen en staat meteen volop in de belangstelling.

Een gestructureerde benadering van een serviceorganisatie baant de weg naar service excellence en daarmee naar tevreden klanten. Met welke structuur komt de manager in control van de organisatie, werkwijze en prestaties? Welke benadering creëert rust en ruimte voor innovatie?

De oplossing is even simpel als doeltreffend: werk niet vanuit practices (voorbeelden van hoe anderen hun taak uitvoeren), maar start bij de basis met heldere principes, en werk stap voor stap naar die practices toe. Die aanpak vergt een methode.

De USM-methode is door de Stichting SURVUZ ontwikkeld als standaard managementsysteem voor serviceorganisaties. In het boek zijn de laatste inzichten op het gebied van managementsystemen voor dienstverleners verenigd tot een geïntegreerde, breed toepasbare methode.

USM (Universeel Service Management) is in te zetten bij alle dienstverlenende organisaties, zoals zorg, overheid, financiën, ICT, onderwijs, telecombedrijven, etc. Ook bij functiescheiding kan USM zowel voor functioneel als voor technologiebeheer worden ingezet. De methode biedt een eenvoudige, gestandaardiseerde en snel leerbare werkwijze, gebaseerd op bedrijfskundige principes.  

Dit boek presenteert de principes en de praktische instrumenten die daaruit zijn voortgekomen.

<BESTEL HIER>