De Stichting SURVUZ werkt met haar Productpartners aan het verder optimaliseren van de meest gangbare managementtools, om de workflows van USM beter te kunnen ondersteunen. De eerste tool die (cum laude) voor de USM-audit is geslaagd is Clientele van Mproof.

De audit vindt plaats door USM-gecertificeerde product-auditors, o.b.v. een functioneel eisendocument dat door SURVUZ wordt beheerd. In deze functionele specificaties zijn 221 must-have toolkenmerken vastgelegd en 31 nice-to-have kenmerken.

Clientele is cum-laude door de audit gekomen: op 221 eisen werden 221 punten gescoord, de volle 100%. Dit houdt in dat de tool Clientele aantoonbaar volledig in staat is om alle USM-workflowmanagement functies te ondersteunen.

Zie ook andere berichtgeving. Een gedetailleerd audit-rapport kan worden opgevraagd bij info@survuz.com