Dienst Dommelvallei is sinds 2014 de samenwerkingspartner van, voor en door de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. Dienst Dommelvallei heeft een breed takenpakket, van financiën en control tot sociale zaken, van P&O tot informatievoorziening.

In 2019 maakte de Dienst kennis met USM. Na een zorgvuldige voorbereiding (en vertraagd door corona) is met de hulp van een USM-coach eerst een plan gemaakt voor de verbetering van organisatie en werkwijzen van de sector informatievoorziening, met o.a. een focus op informatiebeveiliging en het beheer van zaaksystemen. De andere sectoren komen daarna aan bod.

Het management heeft USM omarmd en binnen de teams is veel draagvlak voor de USM-aanpak gegroeid. Het verbeterplan voor de informatievoorziening wordt in 2021 uitgevoerd.

Dienst Dommelvallei is niet de enige gemeente die haar hoop op USM vestigt bij het streven om in control te komen van de complexe set taken waar een gemeente voor staat. Sommige gemeenten beginnen net als Dienst Dommelvallei bij de informatievoorziening, andere beginnen juist bij een kerntaak, bv als ze de IT grotendeels hebben uitbesteed. In alle gevallen is het de eenvoud en het universele karakter van USM dat de aandacht trekt: met interne medewerkers kan een duurzame verbetering van werkwijzen worden doorgevoerd, veelal met een lichte begeleiding van een USM-coach. Daarmee investeren de gemeenten in hun eigen vaardigheden en in hun eigen toekomst.