Gemeente Utrecht zit in een transitie naar een cloud-omgeving en een regie organisatie. De nieuwe afdeling DomstadIT hanteert agile technieken en streeft naar uniforme werkwijzen die bijdragen aan een voorspelbare dienstverlening.

DomstadIT zet daarbij USM in. Een groep medewerkers is inmiddels getraind in het 'verstaan'  van het nieuwe denken volgens de USM-methode, en maakt daarbij gebruik van de gratis hulpmiddelen die Stichting SURVUZ aan gebruikersorganisaties beschikbaar stelt.