Met ingang van komend studiejaar krijgen ICT-studenten aan de Hogeschool van Rotterdam les in de USM-methode. De hogeschool maakt daarbij gebruik van de digitale USM-leeromgeving die door Stichting SURVUZ beschikbaar wordt gesteld, voor de opleiding Business IT & Management.

Studenten leren op deze manier beter inzicht te verkrijgen in de wijze waarop een serviceorganisatie de dienstverlening managet. Studenten zijn mét dat inzicht beter in staat hun eigen inzet te optimaliseren, in hun toekomstige werkkring. De vakken die de studenten ná de USM-lessen in het onderwijsprogramma volgen, krijgen bovendien meer betekenis in de context van de integrale dienstverlening waaraan zij bijdragen.

Ook practices zoals DevOps, ITIL v3 of ITIL 4, en ASL/BiSL, krijgen aandacht in het USM-lesprogramma. Deze practices worden in het onderwijsprogramma bezien vanuit het perspectief van een integraal en geïntegreerd  managementsysteem, waardoor ze beter worden begrepen, en eenvoudiger kunnen worden toegepast.

Diverse hogescholen oriënteren zich momenteel op het opnemen van de digitale USM-leeromgeving in hun onderwijsprogramma's, zowel voor ICT-opleidingen als voor opleidingen Facility Management. Andere hogescholen (Windesheim, Hanzehogeschool) hebben die beslissing al genomen of passen de USM-leeromgeving al toe.