Vanwege de toenemende belangstelling uit het buitenland is USM nu ook in het Engels beschikbaar.

Het USM-boek is vertaald en als web-boek gepubliceerd.

Ook de USM-trainingen zijn in in het Engels beschikbaar. Volgende week vindt de eerste Engelstalige USM-training al plaats.

Buitenlandse service management experts die een eenvoudig alternatief zoeken om hun dienstverlening duurzaam te verbeteren, kunnen nu uit de voeten met het vertaalde materiaal.

Stichting SURVUZ ondersteunt daarmee niet langer alleen Nederlandse gebruikers en leveranciers, maar ook de rest van de wereld, met gratis hulpmiddelen voor een betere dienstverlening.