USM specificeert een servicemanagementarchitectuur en een standaard servicemanagementsysteem. De principes die de grondslag vormen voor deze servicemanagementarchitectuur zijn herzien en uitgebreid door de USM Management Groep, in het kader van de herziening van de Nederlandse overheidsreferentiearchitecturen. De nieuwe release bestaat uit:

  • een detaillering van de set principes, voor een betere aansluiting op de principes in die referentiearchitecturen
  • een herformulering van de principes, volgens het format dat wordt gehanteerd in TOGAF en NORA
  • een verduidelijking van de positionering van elk principe in het USM Klant-Leverancier Interactie Model

De 2021-editie van de USM-principes is gepubliceerd op de USM-portal, in het Nederlands en het Engels.
Wil je leren hoe dat in de praktijk werkt, in een servicemanagemensysteem, bijvoorbeeld in je eigen serviceorganisatie, neem dan deel aan een gratis online 2-uurs USM-workshop.