De verschillende taakgebieden in facility management worden in snel toenemende mate geïntegreerd in gecentraliseerde organen, shared service centers (SSC's). Die trend wordt aangeduid met OneFM of IFM (integrated facility management). Om een dergelijke fusie tot een effectief en efficiënt einde te brengen, is standaardisatie vereist. USM leent zich bij uitstek om die standaardisatie te ondersteunen, zodat alle facilitaire taakgebieden als schakels in een keten functioneren. Zie ook het verslag van de themamiddag "Integratie van ondersteunende diensten in de zorg".

USM levert het standaard managementsysteem voor elk van de samen te voegen taakgebieden, alsmede voor het samengestelde SSC. Informatie over OneFM/IFM is o.a. te vinden in de volgende bronnen:

  • Facilitaire ketensamenwerking: One FM - Zou u in uw eigen huishouden eerst de badkamer grondig poetsen en daarna de bemodderde hond in bad doen? De vloeren boenen vóór de verbouwing? Het tuinpad vegen en dan het gras maaien? Ketensamenwerking in facility management is niet meer weg te denken bij moderne organisaties. Zo komen met verschillende aparte facilitaire leveranciers voor schoonmaak, catering, koffieautomaten, onderhoud en receptie zulke bloopers niet meer voor, <aldus Diane van Dijk (CSU) in een artikel op FMM>.
  • Het 1FM-team van AAFM voor Enexis - Vanaf 2013 werken binnen het Enexis Account van AAFM alle receptionisten, facility coördinatoren en service medewerkers op alle Enexis locaties samen onder de vlag van 1FM (Facility Management). Een unieke vorm van samenwerking tussen facilitaire dienstverleners in Nederland. AAFM is samen met Enexis deze samenwerking aangegaan met Securitas en Asito/Klus-to-fix. Op korte termijn zullen ook schoonmaak (Hago) en catering (Eurest) onderdeel worden van het "1FM Team" <aldus een artikel op de AAFM-site>.
  • Integrated facility management, trends en ontwikkelingen? - Integrated facility management (IFM) ontwikkelt zich snel en verandert in context en uitvoering voortdurend. Opdrachtgevers maken andere keuzes en suppliers kiezen voor andere proposities. De redactie van FMI was benieuwd welke trends en ontwikkelingen directies van IFM-aanbieders zien. Zij hield een kleine enquête en nodigde een aantal directieleden uit om tijdens een rondetafelgesprek over de resultaten in gesprek te gaan.
  • One Team - casus AEGON - Er waait een nieuwe wind door facility management. De traditionele manier van werken maakt bij steeds meer opdrachtgevers plaats voor een nieuwe: één facility management. De verschillende dienstverleners in een gebouw trekken zij aan zij met elkaar op. Aegon is een van de opdrachtgevers die er al – positieve – ervaring mee heeft. ‘Je bereikt met elkaar een heel nieuw stadium. Medewerkers van de vier partijen gaan met een Aegon-pet naar het gebouw kijken. <lees de casus AEGON op pag. 4-5 van het CSU-blad Scherp>
  • OneFM: Eén serviceteam, één verantwoordelijkheid - Schoonmaakbedrijven laten kansen liggen als het gaat om het integreren van meerdere taken bij hun opdrachtgevers. Ze kunnen daarnaast dé aangewezen partij zijn om samenwerking op het gebied van service in een kantoorpand te regelen en één front te vormen. Noem het integrated facility management. Noem het OneFM. Of één van de andere moderne termen. Waar het om gaat is dat ketensamenwerking in het facilitaire werkveld niet meer weg is te denken. De logica is simpel. Doordat verschillende leveranciers van facilitaire diensten samenwerken, ontstaat inzicht in de werkzaamheden van de collega-dienstverleners en stemmen ze hun werkzaamheden met elkaar af. Het is één team, met één verantwoordelijkheid: het bedienen van de gezamenlijke klant.
  • Met als motto ‘Samen zijn we één’ werken VGZ, Asito en drie andere strategische partners onder de naam One FM nauw samen om te komen tot optimale dienstverlening en een tevreden klant. Hoe verloopt deze samenwerking in de praktijk? Frank van der Leest van VGZ en Bjorn Aaldering van Asito delen in een artikel in Facto nr. 6 (juni 2018) hun ervaringen.