Stichting SURVUZ ondersteunt en stimuleert de verbetering van dienstverlenende organisaties. Daarvoor ontwikkelt en beheert SURVUZ methoden en instrumenten die door dienstverleners kunnen worden gebruikt bij de verbetering van hun prestatie. De stichting SURVUZ beheert daarvoor een ecosysteem van professionals en producten.

Contactgegevens

Web: website
Adres: Achterstekamp 31, 9301RB Roden
Tel.: 06-53396570

Drs M. Stoppelenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van de stichting, te bereiken via privacy@survuz.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting SURVUZ verwerkt persoonsgegevens van vertegenwoordigers van partners van de stichting, en van personen die zich hebben geabonneerd op een nieuwsbrief van de stichting.

Stichting SURVUZ registreert de volgende gegevens:

  1. Voor- en achternaam
  2. Adresgegevens
  3. Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  4. E-mailadres
  5. Bedrijf of organisatie
  6. Functie

Als u een contactformulier invult en submit, dan slaan we de door u daarin vastgelegde NAW-gegevens op voor afhandeling. Deze gegevens bewaren we maximaal 10 jaar. Als u zulke gegevens achteraf wil laten verwijderen, dan kan dat via een verzoek aan de beheerder van de website, onder exacte verwijzing naar de ingestuurde gegevens. De beheerder verwijdert dan de gegevens die u heeft ingestuurd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting SURVUZ verwerkt geen andere persoonsgegevens dan hierboven vermeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting SURVUZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Registratie van contactpersonen
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde verwerkingen die leiden tot besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting SURVUZ bewaart persoonsgegevens zo lang een contactpersoon verbonden is aan een voor de stichting relevante organisatie, of zolang de persoon ingeschreven is op een nieuwsbrief. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie bewaard tot er een opschoonactie plaats vindt. Er is geen limiet ingesteld voor die bewaartermijn.

Met wie we je persoonsgegevens delen

Stichting SURVUZ deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting SURVUZ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

T.a.v. abonnementen op nieuwsbrieven heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting SURVUZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@survuz.com.

Stichting SURVUZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de genoemde persoonsgegevens:

  • Als betrokkenen hun relatie met Stichting SURVUZ beëindigen: nog 5 jaar na die beëindiging, tenzij betrokkenen expliciet verzoeken om hun gegevens definitief te verwijderen; in dat laatste geval worden de gegevens geheel verwijderd.