Handreiking “DIZRA implementeren m.b.v. USM”

Deze handreiking heeft betrekking op de samenwerking van zorgorganisaties bij de toepassing van DIZRA: het afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling in de zorg. Elke deelnemer in een keten of netwerk van zorgorganisaties fungeert als een dienstverlener in een complex stelsel van gegevens uitwisselende partners. Het succes van het DIZRA-afsprakenstelsel wordt mede bepaald door de mate waarin de deelnemende organisaties in staat zullen zijn om de DIZRA-afspraken in hun dagelijkse werkwijzen onder te brengen en die werkwijzen op elkaar af te stemmen De handreiking beschrijft hoe het USM-managementsysteem de universele schakel kan leveren voor deze netwerken, bij het beheren van hun gegevensuitwisseling.

Deze handreiking heeft betrekking op de samenwerking van zorgorganisaties bij de toepassing van DIZRA: het afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Elke deelnemer in een keten of netwerk van zorgorganisaties fungeert als een dienstverlener in een complex stelsel van gegevens uitwisselende partners. Het succes van het DIZRA-afsprakenstelsel wordt mede bepaald door de mate waarin de deelnemende organisaties in staat zullen zijn om de DIZRA-afspraken in hun dagelijkse werkwijzen onder te brengen en die werkwijzen op elkaar af te stemmen

De handreiking beschrijft hoe het USM-managementsysteem de universele schakel kan leveren voor deze netwerken, bij het beheren van hun gegevensuitwisseling.

Price:

0,00 inclusief BTW

Categorie: White papers

Deze handreiking heeft een vrijblijvend karakter, in de zin dat het alle betrokkenen in de zorg vrij staat de inhoudelijke aanbevelingen op te volgen of een andere werkwijze te hanteren.

De handreiking wordt voorgedragen voor open consultatie, teneinde te worden toegelaten als bouwsteen van het duurzaam informatiestelsel van het Informatieberaad Zorg.

De procedure voor die toelating zal op z'n vroegst in 2021 tot een einde worden gebracht. Om die reden is de handreiking 'as is' beschikbaar voor geïnteresseerde derden, met dien verstande dat er nog wijzigingen in kunnen worden aangebracht op basis van de open consultatie en de beoordeling door de Architectuurboard Zorg van het Informatieberaad.

De handreiking is gratis te downloaden.

Bestel de white paper in de shop, via de knop [In winkelmand].

Winkelmand