OBM4USM Gedragsmanagement

Deze training in gedragsmanagement is bedoeld voor alle managers, coördinatoren en coaches die in een USM-organisatieverbeterproject het gedrag van de betrokken mensen zodanig willen leren beïnvloeden dat het verbeterdoel eenvoudiger, sneller en met meer plezier wordt gerealiseerd. De meeste managers hebben geen studie psychologie hoeven doorlopen. Ze hebben baat bij een eenvoudige, methodische, en dus leerbare werkwijze voor het beïnvloeden van gedragsveranderingen bij de mensen die zij aansturen. OBM levert zo’n methodische werkwijze, die hier toegepast wordt op een USM-invoering. De training duurt 1 dag, en wordt alleen in-house geleverd in het kader van een USM-invoering.

Deze training in gedragsmanagement is bedoeld voor alle managers, coördinatoren en coaches die in een USM-organisatieverbeterproject het gedrag van de betrokken mensen zodanig willen leren beïnvloeden dat het verbeterdoel eenvoudiger, sneller en met meer plezier wordt gerealiseerd.

De meeste managers hebben geen studie psychologie hoeven doorlopen. Ze hebben baat bij een eenvoudige, methodische, en dus leerbare werkwijze voor het beïnvloeden van gedragsveranderingen bij de mensen die zij aansturen. OBM levert zo’n methodische werkwijze, die hier toegepast wordt op een USM-invoering.

De training duurt 1 dag, en wordt alleen in-house geleverd in het kader van een USM-invoering.

Price:

Categorie: Opleidingen

OBM staat voor Organizational Behavior Management, een methode voor het positief beïnvloeden van gedrag. OBM is een wetenschappelijke benadering van het ombuigen van probleemgedrag of ongewenst gedrag naar gewenst gedrag, en daarmee gewenste resultaten. Aan de basis ervan ligt de volgende theorie:

Medewerkers vertonen regelmatig ongewenst gedrag omdat zij niet precies weten wat er van hen wordt verwacht, of zich onvoldoende realiseren dat het ertoe doet hoe zij zich gedragen.

Gedrag is het resultaat van jarenlange effecten. Managers denken vaak dat ze het gedrag van medewerkers kunnen bijsturen met de juiste strafmaatregelen, of de dreiging daarmee. De boodschap wordt dan voortdurend herhaald, maar dan longerlouder en meaner. De praktijk bewijst echter dat die (negatieve) aanpak een zeer beperkt rendement heeft.

De benadering van OBM is daarom positief. Niet omdat ongewenst gedrag zonder gevolgen mag blijven, maar omdat de focus van het management en van medewerkers verschuift van het waarnemen en bestraffen van ongewenst gedrag naar het waarnemen en belonen van gewenst gedrag.

Waar speelt gedragsverandering een rol?

In alle situaties waar mensen een rol spelen. Overal zijn mensen bij betrokken, hoewel dat bij een fabriek met robots minder intensief is dan in een zorginstelling. Gedragsmanagement en -beïnvloeding is vooral van belang bij organisatieverbeterprojecten, als mensen ander gedrag moeten aanleren, zoals bij de invoering van de USM-methode.

Waarom OBM?

Het 'why' van OBM kan als volgt worden samengevat:

Doordat iedereen weet wat er concreet van hem/haar wordt verwacht ontstaat rolduidelijkheid en daarmee veiligheid. Door focus op gewenst gedrag ontstaan gewenste resultaten en een prettige werksfeer. Dit resulteert in maximale productiviteit met minder management inspanning.

Managers vinden het over het algemeen lastig om concreet te sturen op gedrag. Het managen van mensen in een service-organisatie is aanzienlijk complexer dan het managen van technologie. Dat komt in belangrijke mate doordat mensen per individu verschillen, en dus een andere aanpak nodig hebben. De meeste managers hebben geen studie psychologie hoeven doorlopen. Ze hebben baat bij een eenvoudige, methodische, en dus leerbare werkwijze voor het beïnvloeden van gedragsveranderingen bij de mensen die zij aansturen. OBM levert zo’n methodische werkwijze, die hier toegepast wordt op een USM-invoering.

Inhoud

Aan het eind van de training:

 • weet je hoe ongewenst gedrag heeft kunnen ontstaan
 • ken je de drie meest voorkomende valkuilen en weet je hoe je deze kunt vermijden
 • kun je ABC-analyses uitvoeren om ongewenst gedrag te verklaren
 • bezit je een sjabloon voor het uitvoeren van een onbeperkt aantal ABC-analyses
 • ben je in staat om prestaties en het bijbehorende gewenste gedrag te definiëren
 • heb je de beschikking over een 5-staps protocol voor effectieve gedragsbeïnvloeding
 • kun je al deze werkwijzen toepassen in een USM-context

Bonus: aan het eind van de training kun je aan anderen uitleggen wat Google na jaren van onderzoek en miljoenen dollars investering heeft ontdekt over de effectiviteit van teams en hoe je daar met je eigen teams van kunt profiteren.

Duur en studiebelasting

De training duurt 1 dag. Aan deelnemers worden geen eisen t.a.v. vooropleiding gesteld.

Voorbereiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Groepsgrootte

De training is geschikt voor groepen van 4-12 deelnemers.

 

 

In overleg met de geselecteerde USM-Opleidingspartner.

De training in gedragsmanagement is bedoeld voor alle managers, coördinatoren en coaches die in een USM-organisatieverbeterproject het gedrag van de betrokken mensen zodanig willen leren beïnvloeden dat het verbeterdoel eenvoudiger, sneller en met meer plezier wordt gerealiseerd. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • procesmanagers die alle medewerkers willen helpen om de gekozen USM-processen te hanteren
 • lijnmanagers die de medewerkers in hun team willen leren hun werk te plannen volgens de afgesproken USM-werkwijzen
 • coördinatoren die concrete taken door anderen willen laten uitvoeren volgens een USM-aanpak
 • projectleiders die binnen een USM-werkwijze bepaalde veranderingen projectmatig aansturen
 • iedereen die invloed (wil) hebben op het gedrag van anderen in een organisatie die USM als werkwijze adopteert

De prijs van in-house trainingen is afhankelijk van het aantal deelnemers, en wordt op aanvraag verstrekt door de USM-opleidingspartners die de training leveren.

De training “USM Gedragsmanagement met OBM" wordt verzorgd door een gecertificeerde OBM Practitioner met jarenlange ervaring als procesmanager.

 

De training wordt alleen in-house aangeboden, in het kader van een USM-toepassingsproject. U kunt een training aanvragen bij de betreffende opleider in het overzicht van USM-Opleidingspartners.

Winkelmand