USM templates for user organizations

  <<USM TEMPLATES ARE ONLY AVAILABLE IN DUTCH, FOR DUTCH USER ORGANIZATIONS>> Gebruikersorganisaties die de USM-methode adopteren als de leidraad voor hun managementsysteem kunnen gebruik maken van gecertificeerde USM-middelen: procesmodel, workflowtemplates, formulieren, schema’s, figuren, documenten, profielen, etc. Gebruikersorganisaties die de USM-middelen willen inzetten kunnen hieronder toegang tot de beheerde leeromgeving aanvragen. Toegang is gratis, op basis van het uitgangspunt dat de organisatie bereid is haar ervaringen te delen. Vraag de toegang aan onder de tab [Request the product].

 

<<USM TEMPLATES ARE ONLY AVAILABLE IN DUTCH, FOR DUTCH USER ORGANIZATIONS>>

Gebruikersorganisaties die de USM-methode adopteren als de leidraad voor hun managementsysteem kunnen gebruik maken van gecertificeerde USM-middelenprocesmodel, workflowtemplates, formulieren, schema’s, figuren, documenten, profielen, etc.

Gebruikersorganisaties die de USM-middelen willen inzetten kunnen hieronder toegang tot de beheerde leeromgeving aanvragen. Toegang is gratis, op basis van het uitgangspunt dat de organisatie bereid is haar ervaringen te delen.

Vraag de toegang aan onder de tab [Request the product].

Price:

0.00 VAT included

Categorie: Templates

<<USM TEMPLATES ARE ONLY AVAILABLE IN DUTCH, FOR DUTCH USER ORGANIZATIONS>>

Voor lezers van het USM-boek is al een beheerde omgeving beschikbaar met aanvullingen op de inhoud van het USM-boek. Met de gebruikersomgeving zijn ook de hulpmiddelen voor de toepassing van USM beschikbaar voor gebruikersorganisaties.

USM is een samenhangend, integraal en geïntegreerd systeem. Als een organisatie de expliciete keus maakt om USM te gebruiken als standaard managementsysteem, dan kan Stichting SURVUZ daarbij helpen. Wie USM ziet als een vergaarbak van componenten waar je uit kan shoppen, mist de boodschap van het systeemkarakter van USM en kan ook weinig bijdragen aan de USM-kenniscommunity. Vandaar dat we streng zijn t.a.v. de toelating tot die community en de bijbehorende middelen.

Voor gebruikersorganisaties die doelbewust de keus voor USM maken biedt Stichting SURVUZ een set ondersteunende middelen aan, onder één voorwaarde: dat de organisatie bereid is haar ervaringen te delen met de andere gebruikers. Aan leren en verbeteren komt namelijk nooit een einde, en Stichting SURVUZ heeft maar één doel: de kennis en mogelijkheden van Servicemanagement te bevorderen. Stichting SURVUZ streeft hiermee naar een betere toepassing van servicemanagement-kennis in de praktijk, indachtig haar missie en bijbehorende doelen.

De USM-middelen bevinden zich in een beheerde leeromgeving waar ze worden doorontwikkeld en waar USM-gebruikers hun ervaringen uitwisselen (zie de figuur van het USM-kennisplatform rechtsonder). SURVUZ voegt - na toetsing en certificering - nieuwe middelen aan deze omgeving toe. Op die manier borgt SURVUZ de kwaliteit van de middelen en de aansluiting op de USM-methode.

Toegang tot de gebruikersomgeving

Klik voor een grotere afbeelding van de USM-kennismarktplaats

Gebruikersorganisaties die de USM-middelen willen inzetten kunnen in de tab [Aanvragen] toegang tot de beheerde leeromgeving aanvragen. Toegang is gratis, op basis van het uitgangspunt dat de organisatie bereid is haar ervaringen te delen. Nadat de contactpersoon van de organisatie toegang heeft verkregen kunnen extra medewerkers worden aangemeld.

Voor consultants en toolleveranciers die ervan overtuigd zijn dat ze met USM betere diensten en producten aan hun doelgroep kunnen leveren heeft Stichting SURVUZ een partnerprogramma beschikbaar.

This post is also available in: Nederlands

Cart