Contactgegevens

E-mail: en_en@skynet.be
LinkedIN:  eric-jansen-441731

USM-coach

In te zetten via: USM-invoeringspartner En&En

Relevante ervaring: 

  • Certificaat USM Foundation: USMF0058 d.d. 08-03-2019
  • USM-Coach, april 2020
  • USM-invoeringspartner En&En
  • Ruime ervaring bij dienstverlenende organisaties

Motivatie: Op basis van praktijkervaringen heb ik vastgesteld dat tal van Service bedrijven hun organisatie proberen in te richten vanuit ITIL. Dit is helaas niet mogelijk.
De vaststellingen zijn o.a. : niet alle services zijn geïdentificeerd, onderbrekingen in de service kunnen vaak niet op eenduidige wijze gerapporteerd worden, de werking is verre van efficiënt,…
Service management vereist een geïntegreerde aanpak binnen de organisatie. Dat is niet mogelijk vanuit een IT dominante organisatie.
De USM methode is daar een antwoord op. USM biedt een helder framework voor de inrichting en stapsgewijze verbetering van de dienstverlening. USM is de basis voor een klantgerichte zich continu verbeterende organisatie waar ik mij als USM-coach graag voor engageer.

Inzetbaar voor de volgende USM-werkzaamheden:

Ik ben in te zetten als USM-coach voor dienstverlenende bedrijven in België.