Contactgegevens

E-mail: frans@fhisystems.nl
Telefoon: 06 - 20 60 08 13
LinkedIn: frans-hilgers-01a93513

USM-coach

In te zetten via: USM-invoeringspartner FHISystems

Relevante ervaring:

  • Certificaat USM Foundation: USMF0078 d.d. 29-11-2019
  • USM-Coach, april 2020
  • Gecertificeerd coach bij CIVAS
  • Ruime ervaring bij dienstverlenende organisaties en instellingen

Motivatie: In de praktijk blijken vaak afspraken en termen niet eenduidig te zijn. Hierdoor ontstaat er een dienstverlening met mindere kwaliteit met vaak als gevolg een ontevreden klant waarin er mogelijk een neerwaartse spiraal ontstaat. Dit kan uiteindelijk leiden tot ontbinding van contracten.
Om te zorgen dat dit niet gebeurt is het toepassen van USM een uitstekend raamwerk waardoor eenduidigheid in afspraken en termen ontstaat en daardoor zorgt voor een betere dienstverlening.
Mijn doel is dan ook knelpunten binnen een organisatie te traceren en met de medewerkers op te lossen. Hierdoor ontstaat er meer rust in de organisatie waardoor deze van reactief naar proactief zal groeien.
Kort samen gevat: samen naar een betere dienstverlening .

Inzetbaar voor de volgende USM-werkzaamheden:

  • Ik ben in te zetten als USM-coach voor dienstverlenende bedrijven en instellingen.