Contactgegevens

E-mail: mail@consonante.nl
Telefoon: 06-53 52 1623
Website: Tekststrategie
LinkedIn: marianstoppelenburg

USM-productpartner

In te zetten via: USM-productpartner Consonante Communicatie

Relevante ervaring: Intensieve betrokkenheid bij de inhoud en formulering van het boek 'De USM-methode' heeft mij overtuigd van de waarde van de eenvoud van USM voor elke dienstverlenende organisatie.
Toepassing van USM geeft een organisatie controle over de dienstverlening en leidt tot 'service excellence'. Een randvoorwaarde bij de invoering en toepassing van USM is 'effectieve communicatie'.
De relatie tussen 'effectieve communicatie' en 'service excellence' licht ik toe tijdens een Training Tekststrategie aan de hand van de formule K=P-V.
De kwaliteit (K) die een klant ervaart, hangt direct samen met de verwachtingen (V) die hij heeft over de prestatie (P) die jij als dienstverlener levert. Met teksten (zoals offerte, USM-presentatie, SLA, werkinstructie, e-mail) beïnvloed je zijn verwachtingen (V) en daarmee indirect zijn kwaliteitsbeleving (K). Gestructureerde tekstvoorbereiding via de digitale tool TVF is de kern van tekststrategie en daarmee onmisbaar voor 'service excellence'.

Motivatie: Professionals in de dienstverlening ervaren tekststrategie vrijwel altijd als een 'eyeopener'.
Met de methode tekststrategie 'Drie Denkstappen naar Sterke Teksten' focus je op de ‘binnenkant‘ (onzichtbare keuzes) in plaats van op de ‘buitenkant‘ (zichtbare onderdelen) van een tekst. Je legt eerst keuzes (productspecificaties van de tekst) vast en produceert daarna pas de woorden en zinnen (het eindproduct, de tekst).
De discussie is met deze aanpak helder afgebakend en betreft onder andere de doelen van een tekst, de beoogde lezer en de kernboodschap. Een eerste versie schrijf je pas als alle keuzes vastliggen in de digitale tool TVF. Je voorkomt hiermee eindeloze discussies over complete teksten en de productie van versie 5, 6 en 7 als gevolg daarvan.
De 'effectieve communicatie' die ontstaat door de toepassing van tekststrategie draagt structureel bij aan het streven naar 'service excellence' van een organisatie die kiest voor USM.

De digitale tool TVF is gratis te downloaden en ondersteunt de USM-communicatieproducten.