Architectuur, waarmee je de fundamentele organisatie van een systeem vastlegt, kenmerkt zich door z’n componenten, de relaties tussen die componenten onderling en met hun omgeving, en de principes die je hanteert om richting te geven aan het ontwerp en de verdere ontwikkeling van de betrokken objecten. Servicemanagement kent als zodanig ook een eigen architectuur: de servicemanagementarchitectuur (SMA).

Servicemanagementarchitectuur: De fundamentele organisatie van een servicemanagementsysteem in zijn componenten, hun relaties met elkaar en de omgeving, en de principes die het ontwerp en de ontwikkeling sturen.

Lees alles over de servicemanagementarchitectuur van USM in de USM-wiki.

USM-wiki »