Het begrip servicemanagementsysteem is opgebouwd uit drie termen: service, management en systeem. De definitie van een servicemanagementsysteem is logischerwijs gebaseerd op de definities van die drie componenten.

Wat is een systeem?

Eén van de grootste leiders in het domein Systems Thinking was zonder twijfel Russell Ackoff. Hij definieerde een systeem niet als de som der delen, maar als het resultaat van de interactie van die delen:

"The essential properties that define any system are properties of the whole which none of the parts have. A system is more than the sum of its parts; it is an indivisible whole. It loses its essential properties when it is taken apart. The elements of a system may themselves be systems, and every system may be part of a larger system. ...The basic managerial idea introduced by systems thinking, is that to manage a system effectively, you might focus on the interactions of the parts rather than their behavior taken separately."

In goed Nederlands definiëren we een systeem dus als een samenhangend stelsel van componenten, dat gekenmerkt wordt door de prestatie van dat stelsel en niet door de kenmerken van de componenten. Om goed te functioneren moet zo'n systeem doelmatig worden geordend en moeten de componenten een logisch bij elkaar horende set zijn. Wie zich wil verdiepen in het begrip 'systeem' kan gebruik maken van het overzicht dat Graham Berrisford online heeft gezet.

Lees alles over het servicemanagementsysteem van USM in de USM-wiki.

USM-wiki »