Klik voor een grotere weergave

De Stichting SURVUZ beheert de USM-methode en stelt een set gratis kennisproducten beschikbaar voor dienstverlenende organisaties, ongeacht hun omvang of branche, om een duurzame Enterprise Service Management-strategie te realiseren. Complexiteitsreductie speelt daarbij een centrale rol. De Stichting ondersteunt service management professionals die hun kennis willen delen met instrumenten die zijn getoetst tegen een krachtige architectuur. De Stichting:

  • beheert de USM-methode
  • accrediteert Partners en certificeert professionals die USM willen inzetten
  • certificeert producten die USM aantoonbaar ondersteunen
  • levert informatie over de USM-methode en bevordert het gebruik daarvan
  • leidt de USM Management Groep, waarin USM-partners en -professionals samenwerken aan de continue doorontwikkeling van USM

Uitgangspunten

Stichting SURVUZ ondersteunt en stimuleert de verbetering van dienstverlenende organisaties op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Organisatieverbetering is alleen blijvend effectief als deze door interne medewerkers wordt gestuurd en uitgevoerd.
  • De toepassing van USM is gebaseerd op de bevordering van zelfsturend vermogen, waarbij leren centraal staat, volgens vrijheid in gebondenheid.

Ecosysteem

Klik voor een grotere afbeelding van het kennisplatform

SURVUZ levert zelf geen USM-diensten aan de markt: geen coaching, geen trainingen, geen examens, geen projecten. SURVUZ beheert in plaats daarvan een ecosysteem van professionals en een kennisplatform waarin de USM-architectuur als norm fungeert.

Alle instrumenten voor de invoering van USM en alle producten die in de praktijk kunnen worden ingezet worden genormaliseerd tegen de USM-architectuur, zodat ze als gecertificeerde service management building blocks in een eenduidige aanpak kunnen fungeren.  Hiermee ontstaat een unieke marktplaats waarin alle ondersteuning van USM-toepassingen wordt geleverd via geaccrediteerde partners, die steeds werken met gecertificeerde professionals en producten, en waarbij een groot deel van de USM-kennisproducten gratis beschikbaar is. Deze USM-partners, -professionals en -producten worden op de USM-portal gepubliceerd, zodat USM-gebruikers steeds kunnen verifiëren dat ze over gekwalificeerde hulpbronnen beschikken.

USM-partners en -professionals maken deel uit van de USM Management Groep, die onder leiding en onder eindverantwoordelijkheid van Stichting SURVUZ staat. De USM Management Groep houdt zich bezig met het aanpassen en verbeteren van bestaande producten, en het uitbreiden van USM met nieuwe producten. USM-partners ontwikkelen daartoe zowel open als partner-specifieke USM-producten. De Stichting evalueert de producten en beoordeelt of deze in USM kunnen worden opgenomen.

  • Na acceptatie is een open USM-product onderdeel van USM; open USM-producten worden beschikbaar gemaakt op de USM-portal.
  • Een partner-specifiek USM-product wordt na acceptatie op de USM-portal vermeld maar wordt geleverd door en voor rekening en verantwoording van de bijbehorende productpartner.

SURVUZ biedt mogelijkheden voor tal van specialisten, in tal van rollen, om zo met betere producten de markt van dienstverleners te ondersteunen, ten behoeve van een betere economie.

Geïnteresseerd om daar een bijdrage aan te leveren? Neem contact op met de Stichting SURVUZ.