De USM-methode wordt met de volgende trainingen ondersteund. Een gratis introductietraining van 2 uur is beschikbaar in de vorm van de online USM-workshop, die regelmatig wordt aangeboden.

naar de USM-Trainingkalender »

De USM-methode is gemakkelijk te leren. Je hebt alleen een stevige dosis logisch denken nodig, en de bereidheid om out-of-the-box te denken, want USM is heel anders dan het oude denken van framework-gebaseerde benaderingen met best practices als leidraad. Het vooraf lezen van het boek "De USM methode" bevordert het effect van de training.

Na een USM-training kijk je nooit meer op dezelfde manier naar servicemanagement.

Het USM-opleidingschema. Klik voor een grotere weergave.

Training voor gebruikersorganisaties

  • Basistraining: USM Foundation -Wie zich grondig wil verdiepen in de USM-methode volgt een tweedaagse onsite training USM Foundation. In een online setting is de training verspreid over drie dagen. Met deze basistraining leren deelnemers hoe ze op eenvoudige wijze de werkwijzen van hun organisatie kunnen inrichten met niet meer dan 5 processen en 8 workflows. Dé training om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Wie het examen USM Foundation succesvol aflegt (met een score van minimaal 26 uit 40) kan worden opgenomen in het USM-register.
    USM Foundation is geschikt voor elke dienstverlenende organisatie, in IT, Personeelszaken, Financiën, Gebouwenbeheer of elke andere Facility Management discipline, maar ook voor primaire bedrijfsdomeinen zoals overheid (gemeenten, agentschappen), ziekenhuizen, corporaties, of elke andere bedrijfstak. Op deze manier is USM Foundation de perfecte training voor een Enterprise Service Management aanpak, of voor een Shared Service Center.
  • USM Masterclasses - Wie de USM Foundation training heeft gevolgd kan behoefte krijgen aan meer training voor onderwerpen die in de praktijk verbeterd moeten worden. Voor dat doel is er een groeiende keus aan 'applied tracks': korte Masterclasses van een halve of een een hele dag. Op basis van USM verdiep je daarmee je kennis en vaardigheden in specifieke onderwerpen. In de sectie Applied Tracks vind je bijvoorbeeld:
    • Masterclass SLA-revisie - SLA’s leiden nog steeds tot voortdurend ‘gedoe’ tussen klanten en leveranciers (lees de blog). De oorzaak is vaak gelegen in de gedateerde structuur van die SLA en het gebrek aan afstemming tussen de beleving van de klant en de denkwereld van de leverancier. Dat kan eenvoudig worden gerepareerd in een Masterclass SLA-revisie van één dagdeel. Zo nodig kan die Masterclass worden uitgebreid door een SLA van de betreffende organisatie om te werken naar een gestructureerde SLA volgens de USM-architectuur.

Meer informatie over de USM Foundation training »


Meer informatie over de USM Masterclass SLA-revisie »

Training voor professionals

  • De USM Professional training (voorheen USM Boostcamp) is beschikbaar vanaf februari 2022. Dit is een uitgebreidere training dan de USM Foundation training, speciaal voor USM-professionals die hun dienstverlening met USM willen inrichten. De USM Professional training biedt extra verdieping in de theorie achter USM, zodat de professional USM kan uitleggen aan anderen, en extra oefeningen en discussies. Dat kan on-site in 3 dagen op een trainingslocatie. Het kan ook online, maar dan verspreid over vier werkdagen, met flinke pauzes. De USM Professional training wordt ook afgesloten met het USM-examen, maar professionals moeten daarvoor minimaal een score van 30 uit 40 halen om te slagen.
  • Wie oorspronkelijk de USM Foundation heeft gevolgd, maar alsnog de rol van USM-professional nastreeft, kan met een USM Bridge de ontbrekende stof in één dag inhalen.
  • Afhankelijk van de beoogde USM-professional-rol wordt de opleiding vervolgd met een Train-de-Trainer, een Train-de-Coach, een Train-de-Tool-auditor, of een Train-de-product-expert, waarin de professional zich verder bekwaamt en demonstreert dat hij/zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. Elke USM-professional ondergaat een bijbehorende assessment.

Meer informatie over de USM Professional training »

Training voor studenten

Stichting SURVUZ faciliteert onderwijsinstellingen bij het upgraden van hun curriculum naar moderne servicemanagement-inzichten. Dat doet SURVUZ zowel voor mbo- als voor hbo- en academische instellingen, en zowel voor ICT-opleidingen als voor andere facilitaire opleidingen. De uitstroom van studenten sluit aanzienlijk beter aan op de behoefte van werkgevers als studenten een degelijk inzicht hebben in de manier waarop ze hun verworven vaardigheden effectief kunnen inzetten in de dienstverlening van hun werkgevers. Meer informatie: zie de Werkgroep USM-leermiddelen.

Kwaliteitsborging

Het USM-opleidingschema wordt beheerd door de Quality Control Committee for the USM Scheme (QCC-US). USM-trainingen worden uitsluitend geleverd door geaccrediteerde opleidingsinstituten. De accreditatie wordt verzorgd door APMG. Geaccrediteerde USM-opleiders werken uitsluitend met gecertificeerde USM-trainers, die weer het erkende USM-trainingsmateriaal gebruiken. Stichting SURVUZ en APMG verzorgen gezamenlijk de certificering van USM-trainers. Op die manier borgt de Stichting SURVUZ de kwaliteit van de USM-trainingen.

Hulpmiddelen

Geaccrediteerde USM-opleidingspartners en opleiders in het regulier onderwijs maken gebruik van tal van standaard hulpmiddelen die bij de USM-trainingsproducten horen, waaronder oefeningen, (hard-copy of online) spelborden, opdrachten, quizzes, etc. Bij de USM-trainingen en de toepassing in de praktijk kun je bovendien gebruik maken van hulpmiddelen die door USM-productpartners beschikbaar worden gesteld:

Het hard-copy USM-spelbord is onontbeerlijk bij on-site trainingen, om het herkennen van de USM-workflows te oefenen.
Met de USM MicroGames van Mproof kun je spelenderwijs oefenen met de USM-stof en toetsen in hoeverre je die al onder de knie hebt.
Het kaartspel met de worst practices van de cartoons van Paul Wilkinson kan worden ingezet bij de trainingen.
Het Tekstvoorbereidingsformulier is een gratis downloadable tool voor wie de communicatie in een USM-praktijk net zo methodisch gestructureerd wil uitvoeren als USM dat voor dienstverlening doet.


A recent comment from one of the attendees at the SM Professional training: "There is a plenty of room in the world for Service Management professionals, there is no room for mediocre Service Management professionals at USM."