De USM-methode wordt met de volgende trainingen ondersteund. Een gratis introductietraining van 2 uur is beschikbaar in de vorm van de online USM-workshop, die regelmatig wordt aangeboden.

De USM-methode is gemakkelijk te leren. Je hebt alleen een stevige dosis logisch denken nodig, en de bereidheid om out-of-the-box te denken, want USM is heel anders dan het oude denken van framework-gebaseerde benaderingen met best practices als leidraad. Het vooraf lezen van het boek "De USM methode" bevordert het effect van de training. Cursisten kunnen ook de USM Foundation Syllabus bestuderen, waarin de inhoud van de training in detail wordt beschreven.

Na een USM-training kijk je nooit meer op dezelfde manier naar servicemanagement.

Basistraining: USM Foundation of USM Boostcamp

Wie zich grondig wil verdiepen in de USM-methode volgt een tweedaagse training USM Foundation. Met deze basistraining leren deelnemers hoe op eenvoudige wijze de organisatiebesturing kan worden ingericht met niet meer dan 5 processen en 8 workflows. Dé training om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Wie het examen USM Foundation succesvol aflegt kan worden opgenomen in het USM-register.
De USM Boostcamp is een intensieve variant van de USM Foundation training. De USM Boostcamp biedt extra gelegenheid voor oefeningen en discussies. Dat kan on-site: 2 dagen op een trainingslocatie, met inbegrip van een avondprogramma en overnachting, geheel verzorgd. Het kan ook online, maar dan verspreid over drie werkdagen, met flinke pauzes.

USM-basistrainingen zijn geschikt voor elke dienstverlenende organisatie, in IT, Personeelszaken, Financiën, Gebouwenbeheer of elke andere Facility Management discipline, maar ook voor primaire bedrijfsdomeinen zoals overheid (gemeenten, agentschappen), ziekenhuizen, corporaties, of elke andere bedrijfstak. Op deze manier is de USM-basistraining de perfecte training voor een Enterprise Service Management aanpak, of voor een Shared Service Center.

USM-examentraining

Met de USM-examentraining van één dagdeel bereiden deelnemers zich optimaal voor op het USM Foundation examen. De examentraining omvat een overzichtelijke herhaling van de stof en een online oefening met examenvragen.

Masterclass SLA-revisie

SLA’s leiden nog steeds tot voortdurend ‘gedoe’ tussen klanten en leveranciers (lees de blog). De oorzaak is vaak gelegen in de gedateerde structuur van die SLA en het gebrek aan afstemming tussen de beleving van de klant en de denkwereld van de leverancier. Dat kan eenvoudig worden gerepareerd in een Masterclass SLA-revisie van één dagdeel. Zonodig kan die Masterclass worden verrijkt door een SLA van de betreffende organisatie tijdens die Masterclass om te werken naar een gestructureerde SLA volgens de USM-architectuur.

Tekststrategie voor USM

Hoe goed de serviceorganisatie m.b.v. USM ook leert presteren, als medewerkers daarbij niet goed communiceren is het effect nooit optimaal. Met de methode voor Tekststrategie leren medewerkers gestructureerd na te denken over hun communicatie vóórdat ze daaraan beginnen. De training Tekststrategie voor USM behandelt een eenvoudig leerbare werkwijze om op tal van plaatsen de communicatie te verbeteren, zodat blije lezers ook blije klanten en blije collega's worden.

ProJuze voor USM

De training ProJuze voor USM wordt uitsluitend in-house geleverd, als onderdeel van een USM-invoering waarbij de BPM-tool ProJuze voor USM is aangeschaft. Lokale beheerders van ProJuze leren in één dagdeel de tool te gebruiken in een USM-toepassing.

USM voor regulier onderwijs

Stichting SURVUZ faciliteert onderwijsinstellingen bij het upgraden van hun curriculum naar moderne servicemanagement-inzichten. Dat doet SURVUZ zowel voor mbo- als voor hbo- en academische instellingen, en zowel voor ICT-opleidingen als voor andere facilitaire opleidingen. De uitstroom van studenten sluit aanzienlijk beter aan op de behoefte van werkgevers als studenten een degelijk inzicht hebben in de manier waarop ze hun verworven vaardigheden effectief kunnen inzetten in de dienstverlening van hun werkgevers. Meer informatie: zie de Werkgroep USM-leermiddelen.

Kwaliteitsborging

USM-trainingen worden uitsluitend geleverd door geaccrediteerde opleidingsinstituten. Deze opleiders werken uitsluitend met gecertificeerde USM-trainers, die weer het erkende USM-trainingsmateriaal gebruiken. Op die manier borgt de Stichting SURVUZ de kwaliteit van de USM-trainingen.

Hulpmiddelen

Bij USM-trainingen kun je gebruik maken van hulpmiddelen zoals de USM MicroGames van InThere.
Andere hulpmiddelen zijn bv de worst practices die zijn vastgelegd in de cartoons van Paul Wilkinson.
Geaccrediteerde USM-opleidingspartners maken gebruik van tal van standaard hulpmiddelen die bij de USM-trainingsproducten horen, waaronder oefeningen, spelborden (on-site en online), opdrachten, quizzes, etc.
Hbo- en mbo-opleiders maken gebruik van de gratis USM-leeromgevingen die Stichting SURVUZ beschikbaar stelt voor het reguliere onderwijs. Ook die opleiders maken gebruik van een uitgebreid pakket gecertificeerde hulpmiddelen.