Van complexiteit naar eenvoud in dienstverlening.

De zorg heeft een slag te maken naar betere samenwerking en naar eenvoud in haar uitvoering van dienstverlening. Dat geldt zowel tussen als binnen zorgorganisaties, alsook naar de uiteindelijke afnemers van die diensten.

In de gratis kennisbijeenkomst "Tussen & Binnen" van 20 juni staat de volgende vraag centraal:

"Hoe helpt de USM-methode die vereenvoudiging en samenwerking tussen en binnen zorgorganisaties vorm te geven t.b.v. een verbeterde zorgdienstverlening?"

Aanmelden »


Aanmelden »

USM (Universeel Service Management) is de grondslag van het nieuwe Dienstverleningsconcept van de NORA, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, waarvan zorgreferentiemodellen zoals de ZIRA, de DIZRA, de PURA en de AORTA zijn afgeleid, maar ook de GEMMA, de CORA, etc.. Dit Dienstverleningsconcept presenteert een verregaande vereenvoudiging en normalisering van de samenwerking tussen & binnen dienstverlenende organisaties - niet alleen in de zorg maar ook in de overheid en in alle andere domeinen.

Ook Nictiz hanteert USM, voor het Speelveldmodel van de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel.

Wil jij als zorgprofessional kennismaken met 'het nieuwe denken' van de USM-methode voor een duurzame verbetering van de zorgdienstverlening? Wil je zien hoe je dat concreet in de praktijk vorm kunt geven? Kom dan op 20 juni naar de kennisbijeenkomst in Nunspeet.

Samenwerking in de zorg

Bij samenwerking gaat de aandacht doorgaans naar diensten en technologie, tools en apps. Daarbij spelen best practices veelal een hoofdrol, zéker in het domein van de ICT (denk aan ITIL, ASL, BiSL, IT4IT, e.d.). Dat is begrijpelijk, maar meestal niet duurzaam als je niet ook die samenwerking en de bijbehorende werkwijzen onder controle hebt.

Control is allereerst een kwestie van het managen van je dienstverlening, en pas daarná van de technologie in die practices.

USM helpt zorginstellingen alle diensten en technologie te managen, met succesvolle samenwerking (intern én extern) op lange termijn als resultaat.

Het Dienstverleningsconcept van de NORA is gebaseerd op een methodische benadering met een krachtige wetenschappelijke grondslag (USM). De eenvoudige toepasbaarheid daarvan ondersteunt succesvolle samenwerking (interoperability) tussen en binnen zorginstellingen. Met de vele ketens en de onderlinge afhankelijkheden van individuele partijen is die samenwerking inmiddels bittere noodzaak. Het idee van één geïntegreerde zorg is daar compleet van afhankelijk geworden. We zien dan ook steeds meer afsprakenstelsels zoals Koppeltaal, MedMij en DIZRA verschijnen. Maar hoe zorg je er nou voor dat je de partijen in die ecosystemen op een uniforme manier kunt managen t.b.v. die broodnodige samenwerking? Deelnemers aan de kennisbijeenkomst ontvangen een exemplaar van het USM-leerboek, zodat ze opgedane lessen in alle rust nog eens kunnen nalezen.

Inhoud en programma

In de bijeenkomst krijg je informatie over de USM-methode die de basis voor het Dienstverleningsconcept levert, en een inkijk in de USM-ervaringen van één van de zorginstellingen die USM toepassen. Je maakt verder kennis met praktische toepassingen van deze werkwijzen in de vorm van tooling, implementatiestrategieën, hoe om te gaan met veranderingen, en de broodnodige kennisimpuls die hierbij nodig is.

  • 09:00 Inloop met koffie
  • 09:30 USM-introductie (het managementsysteem als schakel voor zorgketens, toepassing op NEN7510, ondersteuning voor populaire frameworks)
  • 10:15 USM-case: VZVZ maakt bij het beheer van Koppeltaal gebruik van de methode USM voor het bedienen van een groot aantal afnemers
  • 11:00 Koffiepauze
  • 11:15 USM-tooling: 4me laat zien hoe enterprise service management tooling de dagelijkse USM-werkwijzen praktisch ondersteunt binnen en tussen de betrokken teams
  • 11.30 USM-invoering: InfraVision behandelt de vraagstukken die bij de invoering van USM aan de orde komen
  • 11:45 USM-kennisoverdracht: ITMG bespreekt op welke manier kennisoverdracht in het verbetertraject een rol speelt
  • 12:00 Discussie
  • 12:30 Netwerken en lunch

Het programma is georganiseerd door Stichting SURVUZ, met medewerking van 4me, InfraVision, IT Management Group, en Begrip.
Belangstellenden kunnen zich hieronder inschrijven. Bij de bevestiging ontvang je detailinformatie over de locatie.

MELD JE HIER AAN: