Van complexiteit naar eenvoud in dienstverlening.

Interview met Esther Terpstra, service- en procesarchitect van Overheids Datacenter Noord over de toepassing van USM [3 minuten]
De overheid heeft een slag te maken naar betere samenwerking en naar eenvoud in haar uitvoering van dienstverlening. Dat geldt zowel tussen als binnen overheidsorganisaties, alsook naar de uiteindelijke afnemers van die diensten.

In de kennisbijeenkomsten staat de volgende vraag centraal:

"Hoe helpt de USM-methode die vereenvoudiging en samenwerking tussen en binnen overheidsorganisaties vorm te geven t.b.v. een verbeterde overheidsdienstverlening?"

Aanmelden »

USM (Universeel Service Management) is de grondslag van het nieuwe Dienstverleningsconcept van de NORA, de Nederlands Overheids Referentie Architectuur, waarvan referentiemodellen zoals de GEMMA, PETRA, WILMA, en GDI zijn afgeleid. Dit Dienstverleningsconcept presenteert een verregaande vereenvoudiging en normalisering van de samenwerking tussen & binnen overheidsinstellingen.

Klik voor grotere figuur

Wil jij als overheidsprofessional kennismaken met 'het nieuwe denken' van de USM-methode voor een duurzame verbetering van de dienstverlening? Wil je zien hoe je dat concreet in de praktijk vorm kunt geven? Kom dan begin 2023 naar een kennisbijeenkomst in Den Haag (26/01) of Amersfoort (02-02).

Samenwerking bij de overheid

Bij samenwerking gaat de aandacht doorgaans naar diensten en technologie, tools en apps. Dat is begrijpelijk, maar meestal niet duurzaam als je niet ook die samenwerking en de bijbehorende werkwijzen onder controle hebt. Control is allereerst een kwestie van het managen van je dienstverlening, en pas daarná van technologie. USM helpt overheidsinstellingen alle diensten en technologie te managen met succesvolle samenwerking, intern én extern, op lange termijn als resultaat.

Klik voor grotere figuur

Het Dienstverleningsconcept van de NORA is gebaseerd op een methodische benadering met een krachtige wetenschappelijke grondslag (USM). De eenvoudige toepasbaarheid daarvan ondersteunt succesvolle samenwerking (interoperability) tussen en binnen overheden. Het idee van één overheid verandert zo stap-voor-stap in realiteit.

Inhoud en programma

In de bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over de USM-methode die de basis voor het Dienstverleningsconcept levert, een uitgebreide inkijk in de USM-ervaringen van één van de landelijke overheidsdatacenters (ODC-Noord), en de gelegenheid om kennis te maken met praktische toepassingen van deze werkwijzen in de vorm van tooling, implementatiestrategieën, hoe om te gaan met veranderingen, en de broodnodige kennisimpuls die hierbij nodig is.

Het volledige interview over de gebruikerscase van ODC-Noord, met Esther Terpstra [20 minuten]

 • 09:30-10:00 Inloop met koffie
 • 10:00-10:30 Introductie USM
 • 10:30-11:15 USM-case: Overheids Datacenter Noord maakt al 5 jaar gebruik van de methode USM bij het bedienen van een groot aantal afnemers
 • 11:15-11:30 Koffiepauze
 • 11:30-12:15 USM-verdieping in drie parallelsessies:
  ---> 4me laat zien hoe enterprise service management tooling de dagelijkse USM-werkwijzen praktisch ondersteunt binnen en tussen de betrokken teams
  ---> InfraVision behandelt de vraagstukken die bij de invoering van USM aan de orde komen
  ---> ITMG bespreekt op welke manier kennisoverdracht in het verbetertraject een rol speelt
 • 12:15-13:00 Afsluiting met een vragenuurtje (panel)
 • 13:00-13:30 Netwerken en lunch

Het programma is georganiseerd door Stichting SURVUZ, met medewerking van 4me, InfraVision, IT Management group, en Begrip.
Belangstellenden kunnen zich hieronder inschrijven. Bij overintekening hebben deelnemers uit de doelgroep Overheid voorrang. Bij de bevestiging ontvang je detailinformatie over de locatie.

MELD JE HIER AAN VOOR EEN BIJEENKOMST: