De USM Awareness Workshop is een product van Stichting SURVUZ en wordt geleverd door USM-opleidingspartners en USM-invoeringspartners. De workshop:

 • is een korte game-achtige oefening die de USM awareness van de deelnemers vergroot
 • is volledig in lijn met de bestaande architectuur en artefacten van USM
 • wordt gebruikt door gecertificeerde USM-coaches en -trainers tijdens of voorafgaand aan een USM-invoering (dus niet via een open inschrijving)

Wat leer je in de workshop?

Deelnemers aan de workshop trainen hun vermogen om hun eigen lokale practices (werkwijzen) te herkennen en te interpreteren in termen van het USM-managementsysteem:

 • managementteams van organisaties die besloten hebben USM in te voeren, of overwegen dat te doen
 • leidinggevende personen (hoger personeel, beïnvloeders, besluitvormers) die betrokken zijn bij de invoering van USM, of overwegen dat te doen
 • medewerkers van een organisatie die USM invoert

Welke voorkennis heb je nodig?

Aangezien de workshop een inleiding is op USM, hebben de deelnemers geen voorkennis nodig. Mocht de organisatie van de deelnemer al besloten hebben om USM in te voeren, dan bepaalt dit uiteraard de setting van de workshop.

Hoeveel tijd kost de workshop?

De workshop duurt een halve dag voor de deelnemers, plus de optionele voorbereidingstijd voor de USM-coach.

Hoe verloopt de workshop?

ActiviteitInstructiesUitvoerder
Verzamel de ruwe interacties uit de praktijken van de klantDe coach verzamelt een aantal interacties van elk van de betrokken teams in de workshop. Deze vraagstukken weerspiegelen de regelmatig voorkomende interacties met de omgeving van het team, inclusief hun klanten, hun medewerkers, hun managementteam en hun partners in de leverketens.

Het gewenste aantal interacties per team moet variëren van 50 tot 100. Als het team geen registratie van deze interacties heeft, kan een teamvertegenwoordiger een reeks typische interacties bedenken, gebaseerd op zijn kennis van de situatie.

Coach & Klant
Bewerk de interactiesDe coach selecteert interacties uit de verzamelde database, en 'zuivert' deze om ervoor te zorgen dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn en alle interactietypes op een evenwichtige manier bestrijken.Coach
Voorbereiden Workshop-omgeving
De coach bereidt een onsite of online werkomgeving voor met de geselecteerde interacties, een verbeteringenregister, een set van analysevragen, en ondersteunende figuren.Coach
Uitvoering van de workshop
 1. Inleiding van 30-45 minuten over USM.
 2. Positionering van de klantorganisatie
 3. Scoping van de workshop
 4. Oefeningen in het herkennen, evalueren en interpreteren van praktische interacties in termen van het USM-managementsysteem
 5. Registreren van geïdentificeerde tekortkomingen in het verbeteringenregister
 6. Evaluatie van ervaringen
Deelnemers

Wat levert de workshop op?

De resultaten van de USM Awareness Workshop zijn:

 • Deelnemers leren lokale klantinteracties (practices) te herkennen en te interpreteren in termen van het USM KLIM en het USM-procesmodel.
 • Deelnemers hebben ervaren dat het USM KLIM en het USM-procesmodel universeel toepasbaar zijn..
 • Deelnemers begrijpen de USM-zienswijze, -denkwijze en -werkwijze volgens de USM enterprise service management architectuur en het USM enterprise service management systeem.
 • Deelnemers hebben een concrete lijst met verbeterinitiatieven voor de inrichting en werkwijzen van de betrokken teams vastgelegd.

Wat kost de workshop?

De prijs van de workshop wordt bepaald door de vereiste inzet van de coach, in de zin van de inspanning voor de workshop en de voorbereidingsinspanning. De uitvoering van de workshop is beperkt tot een halve dag. De voorbereiding vergt maximaal één dag, voor de communicatie, het verzamelen van 'ruwe' interacties, het verwerken daarvan tot een set die geschikt is voor de workshop, en het praktisch voorbereiden van de workshop.

Wie levert de workshop?

Het begeleiden van de USM Awareness Workshop vereist grondige kennis van USM en wordt dus geleverd door gecertificeerde USM-coaches, via de USM-opleidingspartners.