Nederland is een dienstverleningsland bij uitstek. Veel energie gaat zitten in de toepassingen die daarbij nodig zijn. Om die toepassingen succesvol in te zetten in een complexe organisatie of samenleving, is een gemeenschappelijke managementstrategie vereist: ieder team, iedere organisatie is tegenwoordig slechts een schakel in ketens en netwerken. Efficiënte en effectieve schakelbaarheid (interoperabiliteit) vereist een strategische samenwerking in ketens en netwerken: wie uit onderstaande ketens mag kiezen ziet onmiddellijk waarom dat zo is.


Het USM-managementsysteem fungeert als de standaard voor die schakel, waarmee we de schakelbaarheid van die 'connected society' duurzaam kunnen inrichten. De USM-bibliotheek bevat tal van hulpmiddelen en handreikingen om je daarbij te ondersteunen. Alle vragen over USM en integrale dienstverlening (Enterprise Service Management) kunnen worden geplaatst in het referentiekader van het USM Klant-Leverancier Interactiemodel (zie de figuur hieronder).

USM Klant-Leverancier Interactiemodel. Klik voor een grotere figuur

De USM-methode is een aanvulling op de traditionele practice-based frameworks, technieken en standaarden. Het specificeert de enterprise service management architectuur voor een enterprise service management systeem. Dat universele managementsysteem gebruik je dan om elke combinatie van een willekeurig aantal practices en technieken uit de rechterkant van onderstaande afbeelding in te zetten.

De USM-methode is complementair aan de traditionele practice-gebaseerde frameworks en technieken, maar cruciaal voor een universeel en duurzaam managementsysteem


De USM-bibliotheek maakt deel uit van de ESMBOKtm, de Enterprise Service Management Body of Knowledge.