Alle organisaties zijn dienstverleners. Ze moeten allemaal in control zijn over hun bijdrage aan dienstverleningsketens in dienstenecosystemen. En control is éérst een kwestie van management en pas daarna een kwestie van technologie.


Uniforme schakels voor de sterkste ketens
Daarom hebben ze allemaal een gemeenschappelijke managementstrategie nodig: elk team, elke organisatie is tegenwoordig slechts een schakel in ketens en ecosystemen. Efficiënte en effectieve schakelbaarheid (interoperabiliteit) vereist een strategische samenwerking. Wie moet kiezen uit de afgebeelde ketens zal direct zien waarom.

USM Klant-Leverancier Interactie Model.

Het USM-managementsysteem fungeert als de standaard voor die schakel, waarmee we de schakelbaarheid van die 'connected society' duurzaam kunnen inrichten. De USM-bibliotheek bevat tal van hulpmiddelen en handreikingen om je daarbij te ondersteunen.

Alle vragen over USM en integrale dienstverlening (Enterprise Service Management) kunnen worden geplaatst in het referentiekader van het USM Klant-Leverancier Interactiemodel. Lees de USM-wiki voor details.

USM Wiki »

De USM-methode is cruciaal voor een succesvolle toepassing van de traditionele practice-gebaseerde frameworks en technieken

De USM-methode is complementair aan de traditionele best-practice frameworks, technieken en standaarden. Het specificeert de enterprise service management architectuur voor een enterprise service management systeem waarmee je elke combinatie van een practices en technieken uit de rechterkant van afbeelding hiernaast inzet. Dat is de kern van het nieuwe denken van USM, waarmee je een duurzame reductie van de complexiteit van organisaties, ketens, en ecosystemen realiseert. Op eigen kracht.


De USM-bibliotheek maakt deel uit van de ESMBOKtm, de Enterprise Service Management Body of Knowledge.