Contactgegevens

E-mail: guido@coreon.nl
Telefoon: 088-2637600

USM-coach

In te zetten via: USM-invoeringspartner Coreon

Relevante ervaring: Vanuit mijn achtergrond in technologie, ben ik inmiddels 20 jaar actief als adviseur technologie / ict in de langdurige zorg. Om technologie waardevol in te zetten, is het noodzakelijk die te ondersteunen. Al voor het moment van implementatie moet gewerkt worden aan adoptie en doelen in het primaire proces. Traditioneel doen zorgorganisaties dit zelf, voornamelijk impliciet. Ik heb ervaring en belangstelling voor de transitie van eigenaar/beheerder van technologie naar gebruiker van technologie - vanuit het perspectief van de gebruikersorganisatie. Specifiek in de langdurige zorg.

Motivatie: Ik ben USM-coach geworden omdat ik eindelijk een eenduidige en heldere definitie van een Dienst (Service) onder ogen kreeg, met een uitwerking die logisch is en uitblinkt in eenvoud. Doordat het alle bestaande best practices verbindt tot een consistent en rationeel samenhangend geheel, raakt USM de kern van het specificeren, uitvragen, contracteren én leveren én afnemen van diensten.
Daarmee is de weg open naar (veel) betere dienstverlening aan de mensen in het primaire proces, in de zorg is dat uiteraard: zorg verlenen.

Inzetbaar voor de volgende USM-werkzaamheden: Ik heb ervaring met het specificeren, ontwikkelen, uitvragen en contracteren van informatie- en zorgtechnologie, als dienst op niveau 3 en 4 van volwassenheid, conform USM-aanpak.
Ik heb belangstelling voor projecten in de langdurige zorg, waarbij de transitie van digitaal denken en doen (zie Actiz's visie digitaal denken en doen) actueel is.
Ik ben niet inzetbaar als USM-invoeringscoach op een afdeling, maar wel in het proces om daar te komen!