Contactgegevens

E-mail: janv@nbon.nl
Telefoon: 06-53396570
Website: Inform-IT
LinkedIn: jvbon

Profielen: USM-coach, USM-trainer, USM-productspecialist

In te zetten via: USM-invoerings- en -opleidingspartner Inform-IT

Relevante ervaring: Als biomathematicus en wetenschapper heb ik vooral systematisch leren denken. Die kennis heb ik eerst 10 jaar toegepast als wetenschappelijk onderzoeker aan de RUG, en daarna 10 jaar als manager bij PTT Post, PTT Telecom (later KPN) en UniSource. Vanaf 1996 ben ik als ondernemer, adviseur, coach, trainer, auteur, spreker en bestuurder actief in binnen- en buitenland.
Als USM-productspecialist ben ik ontwikkelaar/auteur van USM-middelen, waaronder de digitale USM-leeromgevingen voor hbo en mbo, templates voor USM-coaches en voor de USM-gebruikersomgeving, diverse boeken, readers en whitepapers over USM, en het USM-spelbord.

Motivatie: Al ruim 30 jaar probeer ik servicemanagement vooral eenvoudiger te maken en mijn kennis daarover te delen. Daarmee geef ik invulling aan de architectuur van servicemanagement, en aan een systematische inrichting daarvan. Met die aanpak denk ik dat organisaties bijzonder veel kunnen verbeteren aan niet alleen de kwaliteit van hun dienstverlening, maar ook aan de efficiëntie waarmee ze dat uitvoeren, en - last but not least - aan het plezier waarmee hun medewerkers het werk uitvoeren. Niemand zit te wachten op het voortdurend opruimen van de fouten die we hebben gemaakt: het creëren van (nieuwe) oplossingen voor de afnemers van onze diensten is veel stimulerender. Om daar op te kunnen focussen moet je wel je organisatie slim inrichten, je werkwijzen onder controle hebben en je tooling adequaat configureren. Daar hoop ik snel en eenvoudig aan bij te kunnen dragen met de USM-methode, zodat je je weer kunt concentreren op de inhoud van je dienstverlening.
Met verschillende USM-trainingen leer ik experts in allerhande dienstverlenende vakgebieden eerst na te denken over het fundament van hun organisatie, hun werkwijzen en hun services, vóórdat ze beslissingen nemen over de inrichting daarvan. Dat doe ik niet alleen door alles zo simpel mogelijk te maken, maar ook door hen expliciet vanuit de kant van de principes, de architectuur en de gebruiker naar de dagelijkse praktijk te leren kijken. Als ik dát aan een expert of manager in een servicemanagement-domein kan leren, dan is er al heel veel gewonnen.

Inzetbaar voor de volgende USM-werkzaamheden

Veruit het grootste deel van mijn tijd (>95%) besteed ik als vrijwilliger voor de Stichting SURVUZ. Die inzet is gericht op:

  • het mondiaal uitdragen van de informatie over USM, via gratis workshops, presentaties, evenementen, gastcolleges op mbo-, hbo- en academisch niveau, en andere vormen van voorlichting
  • het (door)ontwikkelen van USM-content
  • het opzetten en doorontwikkelen van het internationale USM-ecosysteem van partners en experts
  • het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen die te maken met de bevordering van dienstverlening, in b.v. de zorg en de overheid

Daarnaast ben ik beperkt inzetbaar voor 'werk' t.b.v. individuele organisaties:

  • strategisch advies over de inrichting en werkwijzen van serviceorganisaties
  • audits op de inrichting en werkwijzen van serviceorganisaties tegen USM
  • begeleiding van organisaties bij vraagstukken rond de toepassing van USM
  • korte inspiratiesessies voor managementteams
  • individuele begeleiding van managers in de dienstverlening
  • USM-trainingen

Mijn inzet als USM-coach is alleen mogelijk voor korte opdrachten met een strategisch doel: een analyse, een plan van aanpak, een verbeterstrategie, het bijpraten van management-teams, e.d.
Voor langduriger inzet verwijs ik graag naar gecertificeerde USM-coaches die meer tijd beschikbaar hebben. NB: alle USM-coaches gebruiken dezelfde set gecertificeerde USM-hulpmiddelen.

Mijn inzet als USM-trainer is ook beperkt tot enkele trainingen per jaar, met name de Professional-training en de Bridge. Kijk voor de mogelijkheden op de site van Inform-IT. Die trainingen zijn vooral bedoeld voor professionals die zich verder willen verdiepen in USM, om daarmee als USM-coach of -trainer aan de slag te gaan. Voor bredere toepassing van USM-trainingen verwijs ik graag naar de geaccrediteerde USM-opleiders. NB: alle geaccrediteerde opleiders werken met dezelfde set gecertificeerde USM-trainingsmiddelen en zetten alleen gecertificeerde USM-trainers in.