Bij de invoering van USM kan de inzet van USM-experts gewenst zijn. Die experts dienen een kennis- en ervaringsvoorsprong te hebben. Stichting SURVUZ certificeert daarvoor experts als USM-coach en stelt aan deze coaches een uitgebreide set USM-hulpmiddelen beschikbaar met een integraal invoeringsdraaiboek en vele tientallen USM-templates en -instrumenten. Op die manier zijn de USM-coaches in staat de toepassing van USM in de praktijk op een gestructureerde manier te ondersteunen.

Op deze pagina vind je het Register van gecertificeerde USM-coaches, op alfabetische volgorde van achternaam. Ieder van hen heeft voldaan aan de eisen die Stichting SURVUZ aan de rol van USM-coach stelt. Heb je hulp of inspiratie nodig bij de toepassing van USM, dan zijn deze coaches in te zetten met één missie: om je zo snel mogelijk te leren hoe je zelf in staat bent met USM een duurzaam verbetertraject te managen.

This post is also available in: English