Het universele karakter (de 'U') van USM ondersteunt tal van practice-gebaseerde werkwijzen en technieken, zoals SIAM, DevOps, en agile. Al die werkwijzen en technieken dienen uiteindelijk één en hetzelfde doel: een betere dienstverlening. USM levert daarvoor het universele managementsysteem.

SIAM

Het SIAM-framework (Service Integration And Management) beschrijft een werkwijze voor het managen van een complex outsourcing-netwerk. De service-integrator en alle toeleveranciers  in dat netwerk fungeren als actoren die allemaal hetzelfde doel hebben: geolied samenwerkende ketens vormen in een complex netwerk. Een sterke keten bestaat uit sterke schakels. USM levert de krachtige, universele schakel voor die ketens en netwerken.

USM als de universele schakel in een complex SIAM-netwerk


DevOps

Voor een organisatie met een DevOps-werkwijze geldt hetzelfde. Elke DevOps-squad is een dienstverlener geworden, en fungeert nu als een actor in een keten of netwerk. Dat betekent opnieuw dat voor een krachtige keten een krachtige schakel vereist is: de USM-schakeltechniek levert ook hier de oplossing voor de interoperabiliteit tussen alle actoren, voor een krachtig effectief en efficiënt  netwerk. Op deze manier kan de DevOps-werkwijze bijdragen aan het doel van de organisatie: de best denkbare dienstverlening van de organisatie. Lees het e-book "Laat DevOps slagen met USM".

USM als de universele schakel in een complex DevOps-netwerk


Agile en scrum

De DevOps-werkwijze is gebaseerd op de techniek van agile werken met scrum-technieken die focussen op een beperkt deel van de dienstverlening: aanpassingen. Het gaat bij agile en scrum dus om kleinschalige en incrementele verbeteringen die op korte termijn bijdragen aan een verbeterde dienstverlening, die aansluit op de snel veranderende behoeften van de klant. Elke verbetering is een reactieve of proactieve verbetering van de dienstverlening, en past naadloos in het USM-managementsysteem.

USM levert daarmee een structurele en onmisbare ondersteuning van agile werkwijzen en scrum-technieken die randvoorwaardelijk is voor de inbedding in de doelstelling van de organisatie: optimale dienstverlening. De agile principes en het Agile Manifest kunnen volledig worden gevolgd in een USM-toepassing. Sterker: als een organisatie zijn routines en governance methodisch heeft opgezet volgens USM, kunnen er aanzienlijk betere en duurzamere resultaten worden behaald met deze agile werkwijzen en scrum-technieken. De invoering van USM is ook gebaseerd op een agile werkwijze, met verbetersprints.

Agile werkwijzen focussen op kortcyclische aanpassingen