Met de tweedaagse training USM Foundation leren deelnemers hoe op eenvoudige wijze de organisatiebesturing kan worden ingericht met niet meer dan 5 processen en 8 workflows. De training om bij een organisatieverbetertraject alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.

De training USM is een eye-opener, ook voor doorgewinterde experts. Na een USM-training kijk je nooit meer op dezelfde manier naar servicemanagement.

Wie het examen USM Foundation succesvol aflegt kan worden opgenomen in het USM-register.

Serviceorganisaties die hun organisatie op orde willen krijgen, kunnen gebruik maken van USM, de Universele Service Management methode. De USM-training behandelt het managementsysteem van dienstverleners. De deelnemer leert met USM praktische keuzes te maken voor het besturen van de eigen organisatie. Keuzes die nu goed onderbouwd zijn, en eenvoudig te begrijpen zijn, omdat ze gebaseerd zijn op een krachtige servicemanagementarchitectuur. Daardoor ontstaat inzicht en rust in de organisatie, de besturing, en de werkwijze. Dat is weer een randvoorwaarde voor een structurele verbetering van de prestaties van de organisatie.

Medewerkers leren elkaar met USM beter verstaan. Standaardisatie van werkwijzen (over meerdere disciplines en organisatieonderdelen) ligt nu binnen handbereik en ondersteunende tools zijn met USM eenvoudiger en effectiever in te richten.

Inhoud

De USM-training benadrukt de procesmatige inrichting van de serviceorganisatie en haar werkwijze, vanuit de overtuiging dat processen de kortste en efficiëntste weg naar het voor de klant relevante doel vormen. USM gaat echter nog een stap verder en richt zich geheel op de workflows waarmee uiteindelijk het werk georganiseerd wordt. Organisaties die sterk sturen op hiërarchische of projectmatige werkwijzen – of daar zelfs hun organisatiestructuur op hebben gebaseerd – kunnen hiermee veel aan effectiviteit en efficiëntie winnen.
De USM Foundation Syllabus beschrijft in detail de structuur en opzet van de training.

Doelgroep

De training USM Foundation is te gebruiken voor alle vormen van facilitaire dienstverleners (van ICT tot gebouwenbeheer, van personeelszaken tot beveiliging en schoonmaak), maar is even goed inzetbaar voor serviceorganisaties uit het ‘primaire’ domein, dus voor gemeentes, telco’s, zorginstellingen, etc.

Iedere USM-training kan worden afgestemd op de discipline van de opdrachtgever. Serviceorganisaties die op uniforme wijze willen werken, volgens de nieuwste inzichten, met een eenvoudig leerbare en logische werkwijze.

Organisaties die streven naar Service Excellence en klantgerichtheid, en die dat met eigen medewerkers willen kunnen realiseren, zonder overmatige afhankelijkheid van externe consultants, kunnen met USM een geplaveide weg naar dat doel vinden.

Deelnemers aan de training zijn zowel de managers die verantwoordelijk zijn voor het organisatie-verbeterproject, als de medewerkers die moeten leren werken in een organisatie die de USM-methode hanteert.

Examens

Toetsing van de kennis van USM vindt plaats met het Examen USM Foundation. Geslaagde kandidaten worden (met hun toestemming) geregistreerd in het USM-Register. Het register wordt in 2022 overgenomen door APMG.
Het examen vindt plaats op basis van USM versie 3.

Duur en studiebelasting

De training USM wordt in een tweedaags formaat (USM Foundation) aangeboden.

Voorbereiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. De USM-methode is eenvoudig leerbaar. Het vooraf lezen van het boek “De USM-methode” bevordert het effect van de training.
De Stichting SURVUZ is eigenaar van het copyright van het trainingsmateriaal.

Groepsgrootte

De training is geschikt voor groepen van 4-12 deelnemers.

Planning en kosten

Trainingen worden geleverd door USM-Opleidingspartners die ook APMG Accredited Training Organizations zijn (selecteer hier een ATO).  De USM Foundation trainingen van de komende maanden zijn te vinden in de USM-Trainingkalendar. Meer informatie? Neem contact op met Stichting SURVUZ, of met één van de ATO's. De trainingen worden uitsluitend geleverd door gecertificeerde trainers.

Met een STAP-budget kun je de USM Foundation training soms gratis volgen.