Had ik dit maar op school geleerd...

De visie van een servicemanagementarchitectuur heeft vele jaren ontbroken in gangbare opleidingen voor dienstverlenende bedrijfstakken: ICT, facility management, bedrijfskunde, zorg, etc. In het bedrijfsleven ligt ook al decennia lang de focus op practice-gebaseerde frameworks (ITIL, ASL, BiSL, COBIT, etc.) en standaarden (ISO, NEN, NIST, etc.). Daarmee is een forse blinde vlek ontstaan t.a.v. het servicemanagementsysteem dat de grondslag is voor control en voor elke kwaliteitstoets.

Die situatie is een stevige voedingsbodem gebleken voor een economie die is gebaseerd op het herstellen van wat er in de praktijk mis gaat, met complexe adviezen en 'oplossingen'. Voor frameworks (zoals ITIL) bestaan uitgebreide commerciële kerstbomen van trainingsprogramma's. De markt van consultancy-organisaties en toolleveranciers die graag helpen bij het oplossen van de ontstane problemen is inmiddels een red ocean.

De enige echte oplossing is gelegen in het wegnemen van de oorzaak.

Dat is dan ook de reden dat Stichting SURVUZ zich nadrukkelijk bezig houdt met het ontwikkelen van aanvullingen in de reguliere opleidingsprogramma's van de genoemde dienstverlenende bedrijfstakken. Dat doet SURVUZ o.a. op de volgende wijze.

Gratis USM-leeromgevingen in het hbo

Verschillende hogescholen maken al één of meerdere jaren gebruik van een digitale USM-leeromgeving waarin gratis USM-lesmiddelen beschikbaar worden gesteld aan docenten en studenten. Deze lesmiddelen zijn gespecificeerd in een USM-Lesplan.

De lesplannen van hogescholen voorzien steeds vaker in de stof van de USM-methode, als een eenvoudig leerbare en methodische aanvulling op de traditionele best practice frameworks ITIL, ASL en BiSL. Hogescholen die zich actief door Stichting SURVUZ laten ondersteunen met de gratis USM-leeromgeving zijn Hogeschool Windesheim, in België Hogeschool Odisee, en in Duitsland Jade Hochschule. Voor Mexicaanse universiteiten is een programma in voorbereiding.

Gratis USM-leeromgevingen in het mbo

Klik voor project mbo

In samenwerking met Stichting Praktijkleren (SPL), waar zo goed als alle ROC's bij zijn aangesloten, is een vergelijkbare USM-leeromgeving voor mbo in ontwikkeling. Dat project beoogt vanaf 2025 een leeromgeving voor in eerste instantie de nieuwe kwalificatiedossiers in ICT-opleidingen op te leveren.

Ondersteuning van hbo- en mbo-docenten

Docenten die kennis willen nemen van de nieuwe lesmiddelen, en inzicht willen krijgen in de aard en werking van een servicemanagementarchitectuur en servicemanagementsystemen, worden begeleid met middelen en een kennismakingstraining.

Microgaming

In de lesmiddelen die voor het reguliere onderwijs worden ontwikkeld, nemen microgames in de toekomst een belangrijke plaats in. Hoe makkelijker het leren van servicemanagementsystemen wordt gemaakt, hoe sneller de achterstand kan worden ingelopen. SURVUZ verwacht dat serious gaming daarbij een belangrijke rol kan innemen.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden die Stichting SURVUZ voor het reguliere onderwijs biedt? Vraag dan hieronder de toegang tot de leeromgeving aan of neem contact op met Stichting SURVUZ.

Meld jouw onderwijsinstelling aan »