Mproof is de eerste leverancier van een gecertificeerde USM-tool: het product Clientele werd al in 2017 gecertificeerd. Diverse USM-gebruikers passen Clientele toe voor de ondersteuning van hun dienstverlening conform de USM-methode.

Mproof ondersteunt haar diensten in Nederland, UK en Zuid-Afrika, en via Mproof Asia en All ITSM ook in Azië.

Mproof's Clientele software wordt mede beschikbaar gemaakt via Epicor, in de Verenigde Staten en de UAE.

Mproof is geaccrediteerd als USM-productpartner, maar is eveneens als USM-invoeringspartner actief bij de begeleiding van USM-invoeringen.

Mproof beschikt over een gecertificeerde USM-coach: Frank Eerland, die ook zusterorganisaties InfraVision en Joost-IT ondersteunt. Verschillende collega's zijn bezig hun USM Professional track af te ronden.

Mproof is tevens actief als USM-productpartner voor MicroGaming voor USM.

Mproof, InfraVision en Joost-IT zijn dochterondernemingen van onITnow.