USM specificeert een servicemanagementarchitectuur gebaseerd op principes en niet op practices. Het USM-boek beschrijft een samenvatting van deze principes.

Je kunt de gedetailleerde set van USM-principes lezen in de USM Wiki.

Naar de USM-wiki »

De USM-principes zijn globaal weergegeven in de onderstaande figuur. De principes zijn georganiseerd volgens de domeinen van het servicemanagementsysteem in het USM Klant-Leverancier Interactiemodel.