Stichting SURVUZ  beheert een serie gecertificeerde USM-producten die de toepassing van USM geborgd ondersteunen. Hiermee kunnen organisaties sneller groeien, efficiënter verbeteren, en vérder verbeteren dan ze op eigen kracht kunnen. USM-producten zijn gedefinieerd als die producten waarbij de naam USM in de titel wordt gevoerd en/of die uitsluitend of grotendeels over USM gaan en/of waarvan in de omschrijving wordt gesteld dat deze uitsluitend of grotendeels over USM gaan. USM-producten kunnen bestaan uit USM-diensten en USM-goederen.

Alle USM-producten zijn ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door partners in het USM-ecosysteem. Zij delen daarmee hun kennis en ervaring, tegen een vergoeding die zij zelf bepalen.

Alle USM-producten zijn getoetst tegen de architectuur van USM, zodat ze kunnen dienen als een service building block in een lokale toepassing van USM. Op deze wijze kan iedere organisatie naar behoefte z'n eigen USM-toepassing ondersteunen met kant-en-klare hulpmiddelen, als bouwblokken in een LEGO-doos. De toetsing wordt uitgevoerd door USM-professionals die door de Stichting SURVUZ zijn aangesteld.

Twee soorten producten

USM-producten zijn open of partner-specifiek:

  • Een open USM-product is door SURVUZ in samenwerking met een partner ontwikkeld, en wordt door SURVUZ beschikbaar gesteld via geaccrediteerde USM-Productpartners.
    • Een deel van deze producten is gratis beschikbaar voor gebruikersorganisaties die zich aansluiten bij de USM-community. Voorbeeld: procesmodel, workflowtemplates, formulieren, schema's, figuren, documenten, profielen.
    • Een ander deel vergt werk van professionals of out-of-pocket productiekosten, en kan daarom niet gratis beschikbaar worden gesteld. Voorbeeld: USM-trainingen en -examens, USM-coaching, USM-toolinrichting, USM-boeken.
  • Een partner-specifiek USM-product is door een USM-productpartner ontwikkeld en door SURVUZ getoetst. Zo'n product wordt alleen door of via die partner geleverd. Voorbeeld: USM-versies van bestaande producten (bv de USM-gecertificeerde servicemanagementtools, USM-games of USM-assessments).

Voor alle USM-producten geldt dat zij geregistreerd en gespecificeerd zijn op de website van de Stichting: de USM-portal. De USM-portal is daarmee de enige bron waar een USM-product kan worden geverifieerd.

Leveranciers die van hun product een off-the-shelf, USM-compatible versie beschikbaar willen maken, en/of hun product tegen de USM-architectuur willen laten toetsen, kunnen een product-audit aanvragen.