De Stichting SURVUZ  beheert een serie gecertificeerde USM-producten die de toepassing van USM geborgd ondersteunen. Hiermee kunnen organisaties sneller groeien, efficiënter verbeteren, en vérder verbeteren dan ze op eigen kracht kunnen.

Alle USM-producten zijn ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door partners in het USM-ecosysteem. Zij delen daarmee hun kennis en ervaring, tegen een vergoeding die zij zelf bepalen.

Alle producten zijn getoetst tegen de architectuur van de USM-methode, zodat ze kunnen dienen als een service building block in een lokale toepassing van USM. Op deze wijze kan iedere organisatie naar behoefte z'n eigen USM-toepassing ondersteunen met kant-en-klare hulpmiddelen, als bouwblokken in een LEGO-doos. De toetsing wordt uitgevoerd door USM-experts die door de Stichting SURVUZ zijn aangesteld.

Twee soorten producten

USM-producten zijn open of partner-specifiek:

  • Een open USM-product is door SURVUZ in samenwerking met een partner ontwikkeld, en wordt door SURVUZ beschikbaar gesteld via geaccrediteerde USM-Productpartners of in de USM-shop.
    • Een deel van deze producten is gratis beschikbaar voor gebruikersorganisaties die zich aansluiten bij de USM-community. Voorbeeld: procesmodel, workflowtemplates, formulieren, schema's, figuren, documenten, profielen.
    • Een ander deel vergt werk van professionals, en kan daarom niet gratis beschikbaar worden gesteld. Voorbeeld: USM-trainingen en -examens, USM-coaching, USM-toolinrichting.
  • Een partner-specifiek USM-product is door een USM-productpartner ontwikkeld en door SURVUZ getoetst. Zo'n product wordt alleen door of via die partner geleverd. Voorbeeld: een USM-versie van een bestaand product (bv een workflow-tool) mag alleen worden geleverd door de producteigenaar of een salespartner daarvan. Hieronder vallen bv de USM-gecertificeerde servicemanagement- en BPM-tools.

Leveranciers die van hun product een off-the-shelf, USM-compatible versie beschikbaar willen maken, en/of hun product tegen de USM-architectuur willen laten toetsen, kunnen een product-audit aanvragen.

USM-shop

De USM-producten die als service building blocks kunnen worden ingezet, vindt u in de USM-shop.