De derde DVC-tool die voor de USM-audit is geslaagd is 4me.

4me is cum laude door de audit gekomen: het product voldoet aan de volle 100% van de eisen. De architectuur van 4me sluit naadloos aan bij het concept van de schakel voor service-ecosystemen, zoals dat in de USM-architectuur is uitgewerkt (zie principe KN03: Ketenbewust), en kan daarmee voor elke schakel in een service-ecosysteem worden ingezet.

Download de  white paper "4me and USM: A Powerful Combination".

4me focust op een positie als Enterprise Service Management tool voor de integrale ondersteuning van alle (service-)teams in een dienstverlenende organisatie.