USM is in te zetten bij alle dienstverlenende organisaties en afdelingen. USM is in te zetten in alle taakgebieden, van ICT tot zorg, van gebouwenbeheer tot beveiliging, van telecom tot overheid. Elke serviceorganisatie heeft immers baat bij een servicemanagementarchitectuur en een daarmee voort te brengen servicemanagementsysteem. Een mooie illustratie daarvan is het feit dat USM voor alle dochters uit de NORA-familie eenvoudig voorziet in hun een gemeenschappelijk managementsysteem.

Ook al verschilt voor elke serviceorganisatie de organisatie, de tooling en de services, het managen van dienstverlening is universeel. Het bestaat in alle situaties uit de toepassing van niet meer dan vijf processen en acht workflows, waarmee een effectief en efficiënt managementsysteem kan worden ingericht. Die processen en de bijbehorende workflows zijn voor alle dienstverleners dezelfde.

Met die principes en met de bijbehorende uiterst eenvoudige architectuur kan iedere serviceorganisatie haar universele managementsysteem inrichten, en afstemmen op alle lokale resources en doelen.

Hoe afhankelijker een klant is van de services die worden geleverd, hoe meer de leverancier baat zal hebben bij het inrichten van dit universele managementsysteem. En wie meerdere taakgebieden samenvoegt (in Shared Service Centers) zal zich gedwongen zien om in meer of mindere mate standaardisatie te hanteren voor de gezamenlijke werkwijzen. Die standaardisatie is bij uitstek wat USM aan zulke serviceorganisaties biedt.