USM is ontstaan uit ontwikkelingen in een facilitair domein, dat zich door z'n buitengewoon belangrijke rol voor de business wel moest ontwikkelen tot een betrouwbare supportfunctie: de informatievoorziening (IT). De meeste organisaties zijn zó afhankelijk van die informatievoorziening, dat ze een beperkte storing soms nauwelijks meer overleven. In die IT heersen dus omstandigheden die wel tot een grondige beheersing van de dienstverlening moesten leiden.

De afgelopen 3 decennia heeft die IT zich daarbij ontwikkeld tot een redelijk stabiele facilitaire functie. De IT is echter tegelijkertijd sterk gedreven door technologische ontwikkelingen en mogelijkheden. Als gevolg daarvan is ín die IT veelvuldig te weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van eenvoudig beheersbare managementsystemen. Het inzicht in dergelijke managementsystemen ontstond pas rond de eeuwwisseling, toen duidelijk werd dat de bijzonder snelle ontwikkelingen in de technologie niet erg bijdroegen aan een eenvoudig beheersbare dienstverlening. "Technology first!", om met Trump te spreken.

Het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan het benutten van alle technologische mogelijkheden, en anderzijds het garanderen van excellente ondersteuning van de business, heeft geleid tot sterk verschillende resultaten in termen van volwassenheid, kostenplaatjes, klanttevredenheid, continuïteit en vooral complexiteit. Organisaties die zich vooral laten leiden door die technologie hebben de fraaiste toepassingen ingezet, maar betalen vaak de hoofdprijs in termen van kosten en complexiteit. Organisaties die meer koersen op een efficiënte ondersteuning van de core business reduceren juist die complexiteit en kunnen hun kosten beperken. Die tweede groep stuurt meer op principes dan op practices.

Met de toenemende integratie tussen IT en andere facilitaire functies wordt een eenvoudig beheersbaar managementsysteem snel een doorslaggevende voorziening voor een succesvolle integrale ondersteuning van de primaire organisatietaken. En die integratie is het voorland van alle organisaties, in een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door technologische mogelijkheden. Onder dergelijke omstandigheden is het niet langer verantwoord om niet in control te zijn van die geïntegreerde supportfuncties, zeker als je die voor een belangrijk deel ook nog hebt uitbesteed. Hetzelfde geldt voor de relaties tussen organisaties, in ketens en netwerken: als die organisaties niet effectief en efficiënt samenwerken, ontstaan er allerlei problemen bij het gezamenlijke resultaat. Dat betekent dat ook voor ketens en netwerken het begrip 'integrale dienstverlening' cruciaal is.

De USM-methode is speciaal ontwikkeld om deze toekomst te ondersteunen, met een eenvoudig leerbaar, gestandaardiseerd en universeel managementsysteem dat fungeert als de schakel voor die ketens en netwerken. Door de zuivere structuur van USM is de methode toepasbaar op alle facilitaire domeinen, en leent USM zich bij uitstek voor integratie van meerdere facilitaire domeinen, bijvoorbeeld in shared service centers of in regieorganisaties, of voor landelijke netwerken die samen één managementdoel hebben - denk aan het landelijk beheren van patiëntgegevens of burgergegevens. Met USM komt die kennis over dienstverlening beschikbaar voor alle facilitaire domeinen en daarbuiten ook voor ketens en netwerken van organisaties.