USM is ontstaan uit ontwikkelingen in een facilitair domein, dat zich door z'n buitengewoon belangrijke rol voor de business wel moest ontwikkelen tot een betrouwbare supportfunctie: de informatievoorziening (IT). De meeste organisaties zijn zó afhankelijk van die informatievoorziening, dat ze een beperkte storing soms nauwelijks meer overleven. In die IT heersen dus omstandigheden die wel tot een grondige beheersing van de facilitaire dienstverlening moesten leiden.

De afgelopen 3 decennia heeft de IT zich daarbij ontwikkeld tot een redelijk stabiele facilitaire functie. De IT is echter tegelijkertijd sterk gedreven door technologische ontwikkelingen en mogelijkheden. Als gevolg daarvan is in die IT veelvuldig te weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van eenvoudig beheersbare managementsystemen. Het inzicht in dergelijke managementsystemen ontstond pas aan het begin van deze eeuw, toen duidelijk werd dat de bijzonder snelle ontwikkelingen in de technologie niet erg bijdroegen aan een eenvoudig beheersbare dienstverlening. "Technology first!", om met Trump te spreken.

Het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan het benutten van alle technologische mogelijkheden, en anderzijds het garanderen van excellente ondersteuning van de business, heeft geleid tot sterk verschillende resultaten in termen van volwassenheid, kostenplaatjes, klanttevredenheid, continuïteit en vooral complexiteit. Organisaties die zich vooral laten leiden door die technologie hebben de fraaiste toepassingen ingezet, maar betalen vaak de hoofdprijs in termen van kosten en complexiteit. Organisaties die meer koersen op een efficiënte ondersteuning van de core business reduceren juist die complexiteit en kunnen hun kosten beperken. Die tweede groep stuurt meer op principes dan op practices.

Met de toenemende integratie tussen IT en andere facilitaire functies wordt een eenvoudig beheersbaar managementsysteem snel een doorslaggevende voorziening voor een succesvolle integrale ondersteuning van de primaire organisatietaken. En die integratie is het voorland van alle organisaties, in een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door technologische mogelijkheden. Onder dergelijke omstandigheden is het niet langer verantwoord om niet in control te zijn van die geïntegreerde supportfuncties, zeker als je die voor een belangrijk deel ook nog hebt uitbesteed.

De USM-methode is speciaal ontwikkeld om deze toekomst te ondersteunen, met een eenvoudig leerbaar, gestandaardiseerd en universeel managementsysteem. Door de zuivere structuur van USM is de methode toepasbaar op alle facilitaire domeinen, en leent USM zich bij uitstek voor integratie van meerdere facilitaire domeinen, bijvoorbeeld in shared service centers of in regieorganisaties. Met USM komt de kennis die vooral is opgedaan in het domein van de IT-dienstverlening beschikbaar voor facilitaire domeinen die net als ICT steeds meer invloed krijgen op de kerntaken van de organisatie.