Output

De USM-methode voorziet in een gestandaardiseerd managementsysteem waarmee een serviceorganisatie haar mensen, middelen, werkwijzen en services managet. USM levert de servicemanagementarchitectuur van de serviceorganisatie, niet voor de structurering van de ingezette infrastructuur, maar voor het managen van de dienstverlening. USM levert daarvoor niet alleen de bouwblokken die in het managementsysteem van iedere serviceorganisatie een rol spelen, maar ook de standaard werkwijze voor het verbeteren van de dienstverlening mét die bouwblokken.

Outcome

Met USM komt de organisatie snel en goedkoop in control van haar werkwijze, waardoor orde en rust ontstaat, en ruimte voor de benutting van de creatieve potentie van medewerkers. USM grijpt aan op ieder element van het servicemanagementsysteem. Met USM kun je dus:

 • betere afspraken leren maken met klanten
 • je serviceorganisatie beter leren inrichten
 • je werkwijzen leren standaardiseren met slechts 5 processen en 8 workflows
 • de integratie van People, Process en Technology optimaliseren
 • een nieuwe tool voor servicemanagement of workflow management inrichten (FMIS)
 • betere kwaliteit van je voorzieningen leveren
 • betere ondersteuning aan je klanten leveren bij het gebruik van je voorzieningen
 • betere serviceprestaties leveren
 • betekenisvolle rapportages leveren
 • meer grip op je organisatie krijgen
 • tevredener klanten krijgen
 • service excellence bereiken
 • de practices van ITIL 3 of ITIL 4 effectief en efficiënt toepassen
 • de practices van ASL of BiSL effectief en efficiënt toepassen
 • De techniek van DevOps effectief en efficiënt toepassen

Bijvoorbeeld...

De USM-methode ondersteunt snel en goedkoop de toetsing tegen externe eisen. M.b.v. een cross-reference kun je elke gangbare audit tegen practice-gebaseerde normen doorstaan. Zorginstellingen hoeven zich niet langer het hoofd te breken over NEN7510, facilitaire organisaties kunnen eenvoudig voldoen aan de eisen van EN15221 of ISO 41001, financiële instellingen kunnen DNB’s eisen o.b.v. COBIT eenvoudig ondersteunen, gemeentes kunnen zich veel inspanningen besparen op het inrichten van de BIG, rijksdiensten kunnen snel de toets tegen de BIR doorstaan, etc.

Met de invoering van USM bespaart een organisatie gemakkelijk de helft van de traditionele implementatiekosten van servicemanagement, worden resultaten sneller bereikt met minder terugvalgedrag, wordt de complexiteit van de werkwijze sterk gereduceerd, en ontstaat meer draagvlak onder medewerkers omdat USM eenvoudig te begrijpen en te gebruiken is. De USM-methode biedt een organisatie de gelegenheid om snel stappen te maken bij de invoering van een interdisciplinaire Shared Services Centrum (iSSC), die de business ondersteunt met één centrale ondersteunende serviceorganisatie.

Meer weten? Kijk hoe je USM snel kunt leren toepassen, of wie je daar zo nodig bij kan helpen.