In het programma van Digital Architecture Design Day (DADD2024), het jaarcongres van DANW, is de volgende presentatie over USM opgenomen:

Complexiteitsreductie voor organisatorische interoperabiliteit

Interoperabiliteit in de digitale wereld heeft veelal betrekking op de technologie. Een randvoorwaarde daarvoor is echter de organisatorische interoperabiliteit: als organisaties niet succesvol kunnen samenwerken, dan kunnen ze ook geen duurzame digitale oplossingen realiseren in ecosystemen. Deze organisatorische interoperabiliteit is de blinde vlek van veel technologie-architecten. In de NORA is deze blinde vlek inmiddels opgevuld met het Basisconcept voor Dienstverlening, waarmee laag 2 uit het NORA Vijflaagsmodel is uitgewerkt in een standaard-architectuur voor dienstverlenende organisaties. Die universele architectuur geldt voor alle vakgebieden, en voor organisaties van elke grootte. In deze sessie bespreken we die architectuur.

Tijd van de sessie: 4:15 pm - 4:55 pm
Plaats: Zaal 12 (50-T)
Spreker: Jan van Bon