Met het toenemende gebruik van USM in de praktijk, komt ook steeds meer informatie over die praktische toepassing beschikbaar, zoveel mogelijk in de vorm van video's.

CASES

Zorg

Infozorg: Ilona Pullens, directeur Infozorg, presenteerde op het USM-event van 24 juni 2021 hoe Infozorg USM hanteert voor de structurering van haar kwaliteitsmanagementsysteem.

1. aankondiging presentatie [00:04']
2. presentatie op USM-event [00:24']
3. breakouts met terugkoppeling [00:09']
4. detailinformatie casus [00:15']
5. paneldiscussie [00:25']


Lees ICT/Magazine voor een interview met Ilona Pullens, directeur Infozorg, over de invoering van USM.

Gemeenten

Pieter Hoekstra interviewt Jan van Bon tijdens het pre-event van 23 september 2021 over de vraag hoe gemeenten USM toepassen voor de structurele verbetering van hun integrale dienstverlening.

Interview met Jan van Bon [00:46']

Casus Dommelvallei: Tieneke Driessen, senior cluster Informatievoorziening van de Dienst Dommelvallei, presenteerde op het USM-event van 28 september 2021 hoe de Dienst Dommelvallei USM gebruikt bij de inrichting van de dienstverlening.

Casus Utrechtse Heuvelrug: Joland van der Heijden, Stelselcoördinator basisregistraties van de gemeente Utrechtse heuvelrug, presenteerde in het USM-event van 28 september 2021 hoe de gemeente USM hanteert voor het uniformeren van de diensten van gemeentelijke teams, en hoe zich dat verhoudt tot GEMMA.

Praktijkervaring met USM, toegelicht door Joland van der Heijden [00:35']
 

Workshop "USM bij gemeenten: GEMMA en aanverwante zaken"

 


Dienstverleningsconcept: VNG GEMMA werkprocessen versus USM
'GEMMA' staat voor de 'GEMeentelijke Model Architectuur': de referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten. De GEMMA bestaat uit een samenhangende verzameling architectuurproducten en bouwt verder op internationale standaarden en de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). Hoe kan je GEMMA logisch inzetten, dankzij een systemisch model, ook wel bekend onder de naam Dienstverleningsconcept (NORA) dat gebaseerd is op USM?
Deze vraag werd op 27 maart 2023 behandeld in een workshop voor Gemeente Utrechtse Heuvelrug, o.b.v. heel praktische vragen (klik de video).

 

Overheid

Casus Ministerie: Jeroen Bekaert, projectleider & coach Procestmatig Werken bij een Nederlands ministerie, presenteert het verbeterproject dat in 2020 startte o.b.v. USM. Wat was de beginsituatie, hoe is de verbetering ingestoken en wat is er bereikt. Betrokken teams omvatten ICT en Facilities (Gebouwenbeheer, Beveiliging, Catering & Postbehandeling).

A USM journey to become a better government service provider, Jeroen Bekaert, 18 may 2022 [01:05']
Casus ODC-Noord: Esther Terpstra, service- en proces architect, legt in een korte video uit hoe ODC-Noord gebaat is bij haar toepassing van USM in een complexe omgeving met talloze klanten en toeleveranciers.

Esther Terpstra, ODC-Noord, behandelt de casus ODC-Noord

 

Bekijk ook de USM-video's hier »