Met het toenemende gebruik van USM in de praktijk, komt ook steeds meer informatie over die praktische toepassing beschikbaar, zoveel mogelijk in de vorm van video's.

Casussen

 • Casus Infozorg: Ilona Pullens, directeur Infozorg, presenteerde op het USM-event van 24 juni 2021 hoe Infozorg USM hanteert voor de structurering van haar kwaliteitsmanagementsysteem: video 1: aankondiging presentatie, video 2: presentatie op USM-event, video 3: breakouts met terugkoppeling, video 4: detailinformatie casus,
  video 5: paneldiscussie

  1. aankondiging presentatie

  2. presentatie op USM-event

  3. breakouts met terugkoppeling

  4. detailinformatie casus

  5. paneldiscussie

 • Casus Gemeenten en dienstverlening: Pieter Hoekstra interviewt Jan van Bon tijdens het pre-event van 23 september 2021 over de vraag hoe gemeenten USM toepassen voor de structurele verbetering van hun integrale dienstverlening. Video: gemeentelijke dienstverlening met USM

 • Casus Dommelvallei: Tieneke Driessen, senior cluster Informatievoorziening van de Dienst Dommelvallei, presenteerde op het USM-event van 28 september 2021 hoe de Dienst Dommelvallei USM gebruikt bij de inrichting van de dienstverlening. Video volgt.
 • Casus Utrechtse Heuvelrug: Joland van der Heijden, Stelselcoördinator basisregistraties van de gemeente Utrechtse heuvelrug, presenteerde in het USM-event van 28 september 2021 hoe de gemeente USM hanteert voor het uniformeren van de diensten van gemeentelijke teams, en hoe zich dat verhoudt tot GEMMA. Video volgt.

Algemene video-bronnen over USM

Animatievideo USM

USM en variëteitsreductie in het Viable System Model, o.b.v. Ashby's Law of Requisite Variety

Pre conference Workshop 18 juni 2021 - Bouwstenen van USM uitgelegd


Service Management congres USM, 24-25 juni 2021. Interactieve USM-oefening met de deelnemers

Service Management congres USM, 24-25 juni 2021. Interview met Carlien de Mos

Service Management congres USM, 24-25 juni 2021. Breakout met USM-opdracht


Service Management congres USM, 24-25 juni 2021. Interview over Microgames met Daan Groen.

Service Management congres USM, 24-25 juni 2021. Demonstratie van het Microgames beheerportaal.

Service Management Broadcast, 22 augustus 2021. Interview met Jan van Bon


BusinessClubRadio Omroep Ede, 13 oktober 2021, interview over de achtergrond van USM