Humanitas DMH is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie. Meer dan 1.400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3.300 mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen.

Humanitas past USM toe bij de organisatie en verbetering van haar informatievoorziening, zowel voor het domein technologiebeheer als voor functioneel beheer. Medewerkers volgen daartoe de USM-training.