Facility management neemt binnen ziekenhuizen en zorginstellingen een strategische positie in waarmee op tal van  aandachtsgebieden waarde wordt gecreëerd. Voor de organisatie, medewerkers en patiënten of bewoners. De USM-methode kan daarbij van groot belang zijn.

Op het congres Zorg & Facilitair 2017 komen trends en ontwikkelingen in onder meer huisvesting, hospitality, domotica,  infectiepreventie, catering en brandveiligheid aan bod, afgestemd op zowel care als cure. Door presentaties van experts en voorbeelden uit de praktijk wordt besproken wat de meerwaarde van FM op deze en andere onderwerpen is en hoe je daar als organisatie en professional optimaal op in kunt spelen.

Naast deze vakinhoudelijke onderwerpen besteedt het congres aandacht aan de vraag "Hoe manage je dan de facilitaire ondersteuning in de zorg?". Facilitair beheer heeft immers slechts één kerntaak: het ontzorgen van de zorg. Dit vraagstuk komt aan de orde in de bijdrage over de USM-methode, die bij uitstek is ontwikkeld om juist deze vraag te beantwooden, en organisaties in de praktijk te ondersteunen bij die doelstelling.

Neem deel aan het congres en discussieer mee over de innovatie in het besturen van facilitaire organisaties.