Joulz is een netwerkbedrijf dat vooral in de randstad actief is, en ontstond toen door een wetswijziging netbeheerbedrijven werden afgesplitst van nutsbedrijven. Joulz was oorspronkelijk onderdeel van netbeheerder Stedin en is in 2019 overgegaan naar 3i Infrastructure.

Joulz Infradiensten faciliteert decentrale energievoorziening ‘achter de meter’ en ontwerpt, bouwt en beheert middenspanningsinstallaties. Joulz Meetbedrijf levert, onderhoudt en beheert als meetverantwoordelijke meetapparatuur ten behoeve van het verzamelen van verbruiksdata op het gebied van elektriciteit, gas en warmte.

Door de afsplitsing van Stedin is Joulz in staat haar IT-voorzieningen te herzien. Voor de inrichting van de werkzaamheden van de IT-organisatie en de afspraken met toeleveranciers maakt Joulz gebruik van de USM-methode. Daarmee legt Joulz een stevige bodem onder een duurzame IT-ondersteuning van het groeiende meetbedrijf.