Patterns voor een service-architectuur. Wat kan architectuur bijdragen aan de vermarkting van kennis?

In 5 jaar tijd is het aantal zzp’s van 800.000 gestegen naar boven het miljoen. De ontkoppeling tussen werkgevers en werknemers neemt steeds verder toe. Zzp’s werken vooral vanuit één businessmodel: de verhuur van hun inzet. Ze worden dus vooral betaald op basis van de uren die ze leveren. Zzp’s beschikken echter veelal over ruime ervaring en over specialistische kennis. Als ze die kennis weten vast te leggen en verkoopbaar te maken, dan krijgen ze de beschikking over een tweede businessmodel: het leveren van producten. .............

<lees verder>