De Rijkoverheid heeft 4 uiterst geavanceerde datacenters ingericht voor de ondersteuning van overheidsinstellingen. Het Rijk brengt daarmee het aantal datacenters terug van 64 oude naar 4 nieuwe en voegt daarmee de ict-infrastructuur van meerdere ministeries samen.

Eén van deze vier, Overheidsdatacenter (ODC) Noord, heeft voor de inrichting van haar organisatie en werkwijze gekozen voor de USM-methode. ODC Noord levert haar datacenterdiensten aan overheidsdiensten zoals DUO, en aan regionale en lokale overheden in de drie noordelijke provincies.

Wouter Stoit, Interim manager Services en Security bij ODC-Noord: "USM is een logisch gevolg op het succes van ISM bij DUO".

De toepassing van USM is april 2016 begonnen.