Nederland is de bakermat van het methodisch werken in dienstverlenende organisaties. De laatste ontwikkeling op dat gebied (de USM-methode: Universeel Service Management) belooft veel goeds voor facilitaire organisaties en andere (primaire) dienstverleners.

De USM-methode werd onlangs gepubliceerd door de Stichting SURVUZ, en is al bij diverse organisaties in gebruik. Met de USM-methode is de kennis van 25 jaar bedrijfskundige ervaring beschikbaar gemaakt in een eenvoudig leerbaar en toepasbaar format: 'Run your services as your business'.

Uitgangspunt van de Stichting SURVUZ is de overtuiging dat organisaties alleen structureel beter gaan presteren als ze dat zelf leren, en niet als een externe expert dat voor hen doet. USM is dan ook gericht op een snelle leercurve voor interne medewerkers en een eenvoudige werkwijze.

Op vrijdag 17 februari kunt u meer te weten komen over deze ontwikkeling op het webinar "De USM-methode, in sneltreinvaart naar service excellence". Namens de Stichting SURVUZ licht Jan van Bon, de grondlegger van verschillende service management methodes, daar de USM-methode toe.

U schrijft HIER in voor het webinar, dat wordt gehost door Mproof, een van de partners van SURVUZ.