Voor het eerst biedt de Vakbeurs Facilitair een presentatie over het managementsysteem van de facilitaire dienstverlener. Op 25 januari, om 14:30 in zaal 5, kunnen bezoekers een presentatie bijwonen over de USM-methode, het standaard managementsysteem voor dienstverleners.

USM: "Een gestructureerde benadering van een serviceorganisatie baant de weg naar service excellence en tevreden klanten. Met welke structuur komt de manager in control van de organisatie, werkwijze en prestaties? Welke benadering creëert rust en ruimte? 
De oplossing is even simpel als doeltreffend: werk niet vanuit practices (voorbeelden van praktijken van anderen), maar start bij de basis met heldere principes. Werk van daaruit stap voor stap naar die practices toe. Die aanpak vergt een methode. USM is door de Stichting SURVUZ ontwikkeld als standaard managementsysteem voor serviceorganisaties. 
USM is in te zetten bij alle dienstverlenende organisaties. De methode biedt een eenvoudige werkwijze, gebaseerd op bedrijfskundige principes."

Facilitair managers die de presentatie bezoeken ontvangen een exemplaar van het nieuwe boek "De USM-methode - in sneltreinvaart naar service excellence".