De eerste DVC-tool die voor de USM-audit is geslaagd is Clientele van Mproof.

Clientele is cum laude door de audit gekomen: het product voldoet aan de volle 100% van de eisen. Dit houdt in dat de tool Clientele aantoonbaar volledig in staat is om alle USM dienstverlening coördinatiefuncties te ondersteunen.

Mproof focust met Clientele op een positie als generiek workflowmanagementsysteem voor IT Service Management.