Op The BOOST 2023 presenteert Jan van Bon hoe USM kan worden gebruikt voor een duurzame benadering van Enterprise Service Management.

De presentatie is van 13:15-14:00 uur. The BOOST 2023 vindt plaats in Maarssen op 13 september a.s.

Ga naar het event >>

Inhoud van de sessie:

In meer dan 3 decennia hebben ITIL-practices geholpen om de almaar groeiende uitdagingen in IT Service Management te beheersen, maar deze uitdagingen reiken nu veel verder dan IT: organisatiebreed. Dit vereist "nieuw denken", in een duurzame benadering van Enterprise Service Management - zonder de verworvenheden van het verleden te laten varen. Zoals Einstein al zei kan dit niet gebaseerd worden op de dingen die we in het verleden deden: "Als je doet wat je deed – dan krijg je wat je kreeg." Daarom moeten we alles wat we de afgelopen decennia hebben geleerd opnieuw bekijken om een efficiënte en kosteneffectieve aanpak te creëren die werkt in elke bedrijfstak en voor elke organisatie van elke omvang. Dat is het doel van USM - de Universele Service Management methode. De methode heeft al geleid tot een fundamentele vereenvoudiging en verbetering van Service Management in veel organisaties. In deze sessie krijg je een overzicht van de USM-aanpak, de praktische resultaten die organisaties hebben bereikt, en de tooling die je daarbij kunt gebruiken.