DICTU, de Dienst ICT Uitvoering, is één van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. DICTU ondersteunt de primaire processen van de ministeries van EZK en LNV, inclusief de uitvoeringsorganisaties. Daarnaast levert DICTU ICT-dienstverlening aan onderdelen van het Rijk, zoals de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie SZW.

DICTU, afdeling Hoog-Beveiligd, is naast het Overheids Datacenter Noord de tweede grote overheidsorganisatie die USM gaat toepassen.

Na een USM Foundation training gaat DICTU USM toepassen in het domein IT-beheer, in een organisatie van ca 50 medewerkers, voor o.a. het inrichten van workflows en het beter inrichten en benutten van de tooling.